Sähkön mittaus

Asiakkaidemme sähkönkäyttö mitataan etäluettavalla sähkömittarilla. Etäluennan ansiosta sähkönkulutustietosi siirtyvät meille automaattisesti ja sähkölaskut perustuvat mitattuun kulutukseen. Mittari luetaan pääsääntöisesti kerran vuorokaudessa.

Korpelan Voiman Online-palvelun kautta pääset itse seuraamaan sähkönkäyttöäsi.

 

Laadukas sähkönmittaus ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. Voit kääntyä puoleemme kaikissa sähköenergian mittaukseen liittyvissä asioissa.

Älä katkaise sähkömittarin etäluentayhteyttä pääkytkimestä.

Jos haluat katkaista sähköt esimerkiksi kesämökistä talvenajaksi, tee se sähkömittarissa olevasta painikkeesta. Näin toimien sähkömittarin etäluentayhteys säilyy ja mahdollisten sähkönsiirron häiriöiden etsintä kohteessa nopeutuu. Havainnolliset ohjeet virrankatkaisuun löytyvät mittarin luentaohjeista.

Sähköjen katkaisu on aina tehtävä sähköalan ammattilaisen toimesta, jos kiinteistössä tehdään sähkötöitä.

Sähkömittarien ominaisuudet

Siirto sahkon mittaus1 98dpi rgb 530x800px

Mittarin näytöltä voit halutessasi itse seurata sähkönkäyttöäsi. Näytössä vuorottelee 7-numeroinen käytetyn kokonaisenergian lukema T0 sekä päiväkulutus T1 ja yökulutus T2.  Lisäksi näytöltä näkyy energian mittayksikkö kWh (kilowattitunti). Näytön vasemmassa alareunassa L1, L2 ja L3 tekstit ilmaisevat vaiheiden olevan kytkettyinä ja pääsulakkeiden olevan kunnossa.

Keltainen led-valo etukannen keskellä vilkkuu 1000 kertaa yhden kWh:n kuluessa (pulssivakio 1000p/kWh).

Näytön alarivin T1 tai T2 -teksti kertoo kumpaan rekisteriin sähkönkäyttöä kertyy.

T1 on päiväenergiarekisteri ja T2 on yöenergiarekisteri. Yleissähkön kulutus kertyy T0 rekisteriin.

Selauspainikkeella voidaan siirtyä näytöstä toiseen. Katselun jälkeen näyttö palautuu automaattisesti takaisin lukemien vuorottelutilaan. Painikkeen painaminen ei vaikuta meneillään olevaan mittaukseen.

Näyttöön saadaan esimerkiksi seuraavia lukemia:

  • T0 Kokonaisenergian lukema kWh
  • T1 Päiväenergian lukema kWh
  • T2 Yöenergian lukema kWh
  • Energiankäytön hetkellinen teho kW
  • Näytön testaus (kaikki näytön merkit ovat päällä)

Muita hyödyllisiä lukemia ovat esimerkiksi vaiheiden hetkellisjännite ja hetkellisvirta. Tarkemmat ohjeet löydät mittarin luentaohjeesta.

Verkko Korpelalla on käytössä kaksi eri sähkömittaria kotitalouksille Kamstrup M ja Kamstrup L, joiden luentaohjeet löydät alta.

 

Yllä painikkeet mittarien ohjeiden lataamiseksi.

 

Mitä sähkömittareiden etäluenta tarkoittaa?

Sähkömittareiden etäluenta tarkoittaa energiankulutuksen mittaamista ja tietojen siirtämistä asiakkaalta energiayhtiölle automaattisesti tietoliikenneverkkoa pitkin. Älykkäiden mittareiden ansiosta sähkön kulutuksesta ja laadusta saadaan paljon tietoa. Verkkoyhtiö saa nopeasti tietoa esimerkiksi viallisesta mittalaitteesta tai sähköverkon häiriöistä.

Millaisilla mittareilla sähköä mitataan?

Esimerkiksi omakotitalojen sähkönkulutus mitataan mittareilla, joiden tarkkuusluokka on 2, eli virhe saa olla enintään 2 %. Tavallisesti virhe on huomattavasti tätä pienempi eli alle 1 %. Teollisuuskohteissa virhe saa tavallisesti olla enintään 1 %.

Yleensä mittausvirhe on sellainen, että mittari mittaa todellista kulutusta vähemmän.

Voinko seurata kulutustani mittarista?

Kyllä. Mittari on pääkeskuksen sisällä ja näet siitä mm. hetkellisen sähkönkulutuksesi. Taloyhtiöiden mittarit ovat yleensä sähkötiloissa, jonne asukkaat eivät välttämättä pääse.

Häiritseekö etäluettava mittari muita sähkölaitteita, miten mittarin yhteydenpito toimii?

Korpelan etäluettava mittari ei käytä sähköverkkoa tiedonsiirtoon. Mittari ei siis häiritse muita sähkölaitteita. Mittarien tiedonsiirto perustuu radiotekniikkaan.

Mittarin etäyhteys on normaalisti käytössä vain kerran vuorokaudessa muutaman sekunnin ajan kun mittari lähettää vuorokauden kulutustiedot. Mittarin käyttämä tiedonsiirtomuoto on samantyyppinen kuin matkapuhelimissa. Mittari ottaa yhteyttä matkapuhelimeen verrattuna harvoin ja heikolla signaalilla. Mittarin yhteyden kantama on joitakin satoja metrejä. Lisäksi mittari sijaitsee sähköpääkeskuksella eikä ihmisen pään läheisyydessä kuten matkapuhelin. Mittarin toiminta ei aiheuta terveydelle haittaa.

Mittareiden kuntoa seurataan

Sähkömittarien kuntoa seurataan jatkuvasti etäluennan avulla.

Mikäli mittari jostakin syystä rikkoutuu tai epäilet vikaa, voit ottaa yhteyden Verkko Korpelan sähkönsiirron asiakaspalveluun, joka tutkii tilanteen ja tarvittaessa toimittaa mahdollisesti rikkoutuneen laitteen ennakkotarkastukseen tai huoltoon. Ennakkotarkastuksessa käytämme ulkopuolisia ja riippumattomia mittarikorjaamoja.