Sivuston käyttöehdot

 

Oikeudellinen tiedote sisältää tietoa internetsivujemme käyttöehdoista. Käyttöehdot asettavat velvoitteita ja sisältävät rajoituksia laillisista oikeuksista.

 

Sisällysluettelo
Käyttöehdot
Aineettomat oikeudet
Vastuuvapauslauseke
Käyttäjän antamat tiedot
Henkilötiedot
Sovellettava laki
Kysymykset ja huomautukset

Tietosuojaselosteet


Käyttöehdot

Korpelan Voima kuntayhtymäkonsernin ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Korpelan Voima”) www-sivuston (jäljempänä ”sivusto”) käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttöön ei ole oikeutta, mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan.

Aineettomat oikeudet

Sivustolla oleva aineisto kuten tekstit, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ikonikuviot sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat Korpelan Voiman, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Korpelan Voima pidättää kaikki oikeudet sivuston sisältämään aineistoon, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Korpelan Voiman etukäteistä kirjallista suostumusta. Tietokoneella tai vastaavalla laitteella sivuston katselu ja tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua. Julkisessa tiedonvälityksessä sivustolla julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö sallitaan, tällöin on kuitenkin aina mainittava tiedon lähde.

Vastuuvapauslauseke

Korpelan Voima ei vastaa sivuston virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta vaan sivuston sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on. Aineistoa ei voida miltään osin pitää Korpelan Voimaa sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. Korpelan Voima varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa aineistoa ja sivuston käyttöehtoja, saatavuutta taikka muita sivuston ominaisuuksia. Korpelan Voima ei takaa sivuston käytettävyyttä virheettömästi tai keskeytyksettä. Korpelan Voima ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä kulusta, menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien muun ohessa liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, joka aiheutuu sivuston tai sen sisältämän aineiston käytöstä tai käytön keskeytymisestä. Korpelan Voima ei vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista tai mistään kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon sivustolla mahdollisesti on linkki tai viittaus.

Käyttäjän antamat tiedot

Sivuston käyttäjä on yksin vastuussa sivuston kautta antamiensa tietojen virheettömyydestä, perille saapumisesta sekä siitä, että käyttäjällä on rajoitukseton oikeus luovuttaa kyseiset tiedot. Sivuston käyttäjän tulee kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä haittaohjelmia. Korpelan Voimalla on maksuton ja rajoitukseton oikeus käsitellä, kopioida, julkistaa ja jaella käyttäjän sivuston kautta antamaa tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon ja näin käyttää sitä, mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin, Suomen lain pakottavien säännösten asettamissa rajoissa.

Korpelan Voima lähettää luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostit suojattuna tai salattuna. Korpelan Voima tarjoaa asiakkailleen vastaavan mahdollisuuden sivustolta löytyvän linkin kautta.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen Korpelan Voimalle suojaamattoman sähköpostiyhteyden välityksellä tapahtuu asiakkaan vastuulla. Korpelan Voima ei vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa eikä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Henkilötiedot

Korpelan Voima noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Henkilörekistereihin tallennettuja tietoja käytetään vain tietosuojaselosteesta ilmeneviin tarkoituksiin. Korpelan Voiman tietosuojaseloste on saatavilla sivustolla.

Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten asiakkaiden henkilötietoja käytetään ja kerätään. Tämä perustuu henkilötietolakiin. Rekisteriseloste sisältyy tietosuojaselosteeseemme.

Sovellettava laki

Korpelan Voiman internetsivujen käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Asiointia koskevien tietojen kerääminen (evästeet, cookies)

Korpelanvoima.fi -verkkosivustolla käytetään evästeitä (cookies) ja muita niihin rinnastettavia tunnistustapoja kävijöiden asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden seuraamiseksi ja parantamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Kerätyistä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin sivusto ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

Huomaa, että käyttäessäsi internetiä, liikut avoimessa tietoverkossa. Avoimessa tietoverkossa olevien tietojen yksityisyyttä ei voida taata.

Suosittelemme, että kirjaudut asiakkaat.korpelanvoima.fi-palveluun, jolloin siirryt SSL-suojattuun yhteyteen. Sähkösopimuslomake sekä palautelomake käyttävät turvallista SSL-protokollaa.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset sekä palaute sivustosta pyydetään ystävällisesti lähettämään Online-palvelun Yhteydenotto -lomakkeen kautta.

Tietosuojaseloste

Korpelan Voima kuntayhtymäkonserni pidättää oikeuden muutoksiin henkilötietojen käsittelyssä. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista verkkosivustollamme. Muutokset voivat olla tarpeen palvelujemme kehittymisen vuoksi tai esimerkiksi lakien muutosten vuoksi. Suosittelemme tarkistamaan tietosuojaselosteen sisällön säännöllisesti.