Tervetuloa tarkastelemaan Verkko Korpela Oy:n sähkönjakeluverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa

Verkko Korpela on osa Korpelan Voima kuntayhtymää. Olemme alueellinen energiayhtiö, jonka sähkönjakeluun liittyvät tärkeimmät tavoitteet ovat tuottaa asiakkaille laadukasta sekä edullista sähkönsiirtoa.

Kehittämissuunnitelmassamme on huomioitu Suomessa tapahtumassa oleva energia-alan ennennäkemätön energiamurros. Kun aikaisemmin sähköverkkomme päätehtävä oli siirtää sähköä asiakkaillemme, lähitulevaisuudessa tehtävämme on muun muassa kehittää sähköverkkomme kahdensuuntaiseksi, kykeneväksi ottamaan vastaan asiakkaidemme itse tuottamaa sähköä. Sähkönlaadun taso tulee edelleen, tulevaisuudessakin, korostumaan. 

Energiamurroksen tapahtumat tulevat vaatimaan entistä vahvemman ja älykkäämmän sähköverkon. Olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa tekemässä tätä energiamurrosta.

 

Tervetuloa mukaan antamaan palautetta ja vaikuttamaan Verkko Korpelan sähkönjakeluverkon kehittämiseen!

Jakeluverkonhaltijan on kuultava alueensa verkon käyttäjiä jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Ensimmäinen kehittämissuunnitelman asiakaskuuleminen järjestettiin alkukesästä 2022.

Asiakkaillamme on mahdollisuus vaikuttaa Verkko Korpelan kehittämissuunnitelman sisältöön kertomalla mielipiteensä sekä näkemyksensä sähkönjakeluverkon kehittämisestä. Toivomme runsasta osallistumista ja palautetta kehittämissuunnitelmaan. Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Kehittämissuunnitelmassa on seitsemän eri osiota. Pääset liikkumaan eri osioihin sivun vasemmassa reunassa olevan valikon kautta tai sivun alalaidassa olevien nuolipainikkeiden avulla. Voit antaa palautetta jättämällä kommentteja tai peukuttamalla. Jokaiseen asiakohtaan ei tarvitse jättää palautetta.

Vastaathan ensin etusivulla oleviin taustakysymyksiin, jonka jälkeen pääset siirtymään varsinaiseen kehittämissuunnitelmaan.

Muistathan viimeisellä "Yhteenveto"-sivulla painaa "Lähetä kuuleminen" -painiketta, jotta vastauksesi tallentuu järjestelmään.

 

Kehittämissuunnitelman kuuleminen vuonna 2024

Uusin kehittämissuunnitelma on avautunut sivuillamme nähtäväksi ja kommentoitavaksi 1.5.2024 alkaen ja on avoinna 31.5.2024 saakka. Kuulemispalvelussa pääset näkemään myös tehdyt kehittämistoimenpiteet kahden edellisen vuoden aikana.

 

Verkko Korpela Oy:n kehittämissuunnitelman kuuleminen avautuu 1.5.2024 tästä linkistä:

KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

Tervetuloa mukaan vastaamaan ja kertomaan näkemyksesi sähkönjakeluverkon kehittämisestä!