Kehittämissuunnitelma

Tervetuloa tarkastelemaan Verkko Korpela Oy:n sähkönjakeluverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa

Verkko Korpela on osa Korpelan Voima kuntayhtymää. Olemme alueellinen energiayhtiö, jonka sähkönjakeluun liittyvät tärkeimmät tavoitteet ovat tuottaa asiakkaille laadukasta sekä edullista sähkönsiirtoa.

Kehittämisuunnitelmassamme on huomioitu Suomessa tapahtumassa oleva energialan ennennäkemätön energiamurros. Kun aikaisemmin sähköverkkomme päätehtävä oli siirtää sähköä asiakkaillemme, lähitulevaisuudessa tehtävämme on muun muassa kehittää sähköverkkomme kahdensuuntaiseksi, kykeneväksi ottamaan vastaan asiakkaidemme itse tuottamaa sähköä. Sähkönlaadun taso tulee edelleen, tulevaisuudessakin, korostumaan. 

Energiamurroksen tapahtumat tulevat vaatimaan entistä vahvemman ja älykkäämmän sähköverkon. Olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa tekemässä tätä energiamurrosta.

Tervetuloa mukaan antamaan palautetta ja vaikuttamaan Verkko Korpelan sähkönjakeluverkon kehittämiseen!

Jakeluverkonhaltijan on kuultava alueensa verkon käyttäjiä jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Asiakkaillamme on nyt mahdollisuus vaikuttaa Verkko Korpelan kehittämissuunnitelman sisältöön kertomalla mielipiteensä sekä näkemyksensä sähkönjakeluverkon kehittämisestä. Toivomme runsasta osallistumista ja palautetta kehittämissuunnitelmaan. Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Kehittämissuunnitelmassa on seitsemän eri osiota. Pääset liikkumaan eri osioihin sivun vasemmassa reunassa olevan valikon kautta tai sivun alalaidassa olevien nuolipainikkeiden avulla. Voit antaa palautetta jättämällä kommentteja tai peukuttamalla. Jokaiseen asiakohtaan ei tarvitse jättää palautetta.

Vastaathan ensin etusivulla oleviin taustakysymyksiin, jonka jälkeen pääset siirtymään varsinaiseen kehittämissuunnitelmaan.
Muistathan viimeisellä "Yhteenveto"-sivulla painaa "Lähetä kuuleminen" -painiketta, jotta vastauksesi tallentuu järjestelmään.

Pääset tutustumaan ja vaikuttamaan Verkko Korpela Oy:n kehittämissuunnitelmaan tästä linkistä: KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

VASTAA KEHITTÄMISSUUNNITELMAA KOSKEVIIN KYSYMYKSIIN JA OSALLISTU ARVONTAAN!

Tutustuttuasi yllä olevaan Verkko Korpelan kehittämissuunnitelmaan ja kerrottuasi mielipiteesi, voit osallistua kehittämissuunnitelmaan liittyvään kyselyymme ja olet mukana arvonnassa!

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan TÄSTÄ LINKISTÄ