Käyttövaikutus 


Käyttövaikutuksen myötä asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa sähkölaskuunsa, ilman pörssisähkön riskejä. Pörssisähkön tuntihintojen vaihtelu vaikuttaa käyttövaikutuksen suuruuteen. Mitä suurempaa tuntihintojen vaihtelu on ja mitä paremmin pystyt ohjaamaan kulutustasi halvemmille tunneille, sitä enemmän pystyt myös alentamaan sähkösi hintaa käyttövaikutuksen avulla. 

 

Käyttövaikutuksesta ei voida sopia etukäteen sopimuksella, koska se määräytyy tulevaisuudessa sähköpörssissä. 

 

Tietoa käyttävaikutuksesta

Käyttövaikutuksessa on kyse oman kulutuksen tuntihintojen vertaamisesta sähkön pörssihinnan kuukauden keskiarvoon. Sähkönkäyttö, joka on ajoittunut edullisille tunneille, laskee energiamaksuasi. Vastaavasti jos käyttö on keskittynyt kalliimman hinnan tunneille, se nostaa energiamaksuasi.

 

Arvot, joita käytetään tuotteesta puhuttaessa ovat viitearvoja. Asiakaspalvelu tai myynti eivät pysty ennakkoon laskemaan käyttöpaikkasi kulutuksen perusteella käyttövaikutusta. Käyttövaikutus on aina yksilöllinen ja käyttövaikutukseen vaikuttaa sekä sähkönkäyttö, mutta myös sähkönhinta. Sähköpörssin hinta voi vaihdella oleellisesti eri ajanhetkinä, kuten myös käyttötottumukset, joten ennakoiden käyttövaikutusta ei voi edes arvailla. Käyttövaikutuksesta ei voida sopia etukäteen sopimuksella, koska se määräytyy tulevaisuudessa sähköpörssissä.

Keskimääräinen vaihteluväli on yleensä ollut -/+ 3 snt/kWh, jolloin kuukausikohtainen energiamaksu nousee tai laskee käyttövaikutuksen verran.

(A) Omalla kulutuksellasi painotettu keskihinta – (B) Pörssisähkön kuukausikeskihinta = Käyttövaikutus (snt/kWh)

A = Tuntikohtainen sähkönkulutuksesi (kWh) kerrotaan tuntikohtaisen pörssisähkön hinnalla (snt/kWh), jonka jälkeen kaikkien tuntien tulot summataan yhteen ja jaetaan kuukausikohtaisella kulutuksellasi.

B = Pörssisähkön kuukausikeskihinta (snt/kWh)

Käyttövaikutus on käyttöpaikan sähkönkulutuksen mukaisen keskihinnan ja kuukauden keskihinnan välinen erotus. Lopullinen arvo on joko negatiivinen, jolloin sähkölaskusi loppusumma pienenee, tai positiivinen, jolloin se kasvattaa sähkölaskusi loppusummaa. Mitä enemmän saat ohjattua kulutusta kuukauden edullisille tunneille, sitä paremmin voit alittaa kuukauden keskiarvon. Käyttövaikutuksen osuus näkyy erillisenä rivinä laskulla. 

Korpelan Spot info -sivulta voit seurata sähkön pörssihintaa (Suomen aluehintaa). Pääset sivulle tästä: Korpela Spot info

Myös Fingridin Tuntihinta-mobiilisovelluksen avulla voit seurata sähkön pörssihintaa (Suomen aluehintaa). Tuntihinta-sovellus on maksuton, se on julkaistu Android-/IPhone-puhelimiin ja voit ladata sen puhelimesi sovelluskaupasta.

Molemmissa vaihtoehdoissa seuraavan päivän hinnat ovat nähtävissä aina edellisenä iltapäivänä, jolloin asiakkaan on mahdollista ennakoida ja ajastaa kulutustaan edullisimmille tunneille. 
 

KAYTTOVAIKUTUSKUVA 3 RGB 98dpi

Suurten hintavaihteluiden kuukausina käyttövaikutus on tätä suurempi

Käyttövaikutuksen suuruuteen vaikuttaa myös pörssisähkön tuntihintojen vaihteluväli. Kun tuntihintojen vaihtelu kuukausitasolla on suurta, myös käyttövaikutuksen merkitys kasvaa. Mitä suurempi kuukauden huippuhinta on verrattuna matalimpiin hintoihin ja mitä paremmin kulutusta ajoittaa halvemmille tunneille, sitä enemmän pystyy myös alentamaan sähkönhintaa käyttövaikutuksen avulla. Jos sähköä taas käytetään kalliiden tuntien aikana, nostaa käyttövaikutus kuukauden laskutushintaa.

Esimerkki

Asiakkaan sähkön käytön tuntihinnat verrattuna pörssihinnan kuukausikeskiarvoon 26.1.2023. 

ASIAKKAAN SAHKON KAYTON 98dpi rgb

Esimerkissä yllä kuvattuna asiakkaan toteutunut kulutus 26.1.2023. Asiakas on ajoittanut suurimman osan kulutuksestaan aikavälille 00-06, jolloin Spot-hinnat ovat olleet edullisia. Oheisen päivänosalta asiakkaan käyttövaikutukseen ovat vaikuttaneet suotuisasti kulutukset tunneilla 00-06 sekä vuorokauden viimeinen tunti alkaen klo 23. Kyseisinä tunteina Spot-tuntihinnat ovat jääneet kuukauden Spot-keskihinnan alle. 


Asiakkaan tammikuun kulutuksella painotettu keskihinta oli 6,66 snt / kWh ja tammikuun toteutunut Spot-keskihinta oli 8,65 snt/kWh. Näin ollen asiakkaan tammikuun käyttövaikutukseksi muodostui -1,99 snt/kWh.