Sopimusehdot 

Korpelan Energia soveltaa sähkönmyynnissä energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sopimusehtoja.

Sähkönmyyntiehdot

Sähkönmyyntiehdot 2014


Määräaikainen sähkönmyyntisopimus

Määräaikainen sähkönmyyntisopimus on voimassa ennalta sovitun ajan, jolloin sähkön hinta on kiinteä koko sopimuskauden.


Korpelan Energian sopimusehdot, määräaikainen sähkönmyyntisopimus

1. Määräaikainen sopimus on voimassa sopimustiedoissa mainitulla aikavälillä ja hinnoilla. Sähkönmyyntisopimus on tehty tällä vahvistuksella mainitulle asiakkaalle ja käyttöpaikalle. Sopimusta ei ole mahdollista siirtää toiselle käyttöpaikalle. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana Korpela Spotti sopimuksena kulloinkin voimassa olevin hinnoin, mikäli Asiakas ei ilmoita muusta sopimuksesta ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä.

2. Sähköenergian hinta muodostuu etukäteen sovitusta kiinteästä osasta sekä käyttövaikutuksesta. Lisäksi veloitetaan sopimuskohtainen perusmaksu. Kiinteä osa sekä perusmaksu on esitetty sopimuksen vahvistusilmoituksella. Käyttövaikutus muodostuu julkisten, tunneittain vaihtuvien Suomen hinta-alueen Spot-tukkuhintojen ja asiakkaan kullekin tunnille ajoittuvan sähkönkäytön perusteella. Käyttövaikutus lasketaan Myyjän toimesta kalenterikuukausittain kullekin käyttöpaikalle itsenäisesti riippumatta toisista käyttöpaikoista.

3. Käyttövaikutus on käyttöpaikan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun Spot-tukkuhintojen keskiarvon ja vastaavien Spot-tukkuhintojen aritmeettisen kuukausikeskiarvon erotus. Spot-tukkuhinnoilla tarkoitetaan julkisia Nord Pool Spot AS:n Helsingin (Suomen) hinta-alueen tuntikohtaista hintaa.

4. Korpela Spotti tuotteen energia hinta muodostuu pohjoismaisen sähköpörssin julkaisemasta sähkön tunti kohtaisesta Suomen aluehinnasta (http://nordpoolspot.com) ja Korpelan Energia Oy:n välityspalkkiosta. Tuntikohtaisesta Suomen aluehinnasta ei voida sopia etukäteen tässä sopimuksessa, koska se määräytyy tulevaisuudessa sähköpörssissä. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Korpela Spotti -tuotteen tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.

5. Asiakas hankkii tällä sopimuksella kaiken sähköntarpeensa tämän sopimuksen mukaiseen käyttöpaikkaansa. Myyjä luovuttaa sähkön asiakkaalle kantaverkkoon toimitettuna. Toimituksen edellytyksenä on, että Asiakkaalla tai sähkön loppukäyttäjällä on toimitusaikana toimituksen kohteena olevalla käyttöpaikalla voimassa oleva verkkopalvelusopimus sähkön siirrosta vastaavan verkonhaltijan kanssa.

6. Laskutus tapahtuu sähkönmyyjän laskutusrytmin mukaan. Maksuehto on 14 päivää netto.

7. Verojen, viranomaismaksujen tms. julkisen tahon asettamien pakollisten maksujen vaikutus otetaan hinnoittelussa huomioon sellaisenaan, heti niiden voimaantulosta lukien.

8. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Korpelan Energia Oy:lle sopimukseen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi Asiakasta tai Asiakkaan käyttöpaikkaa, laskutusosoitetta tai muuta osoitetta.

9. Tähän sopimukseen sovelletaan Korpelan Energia Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyynnin yleisiä sopimusehtoja ja palveluhinnastoa siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Mikäli tämän sopimuksen ja yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, tämä sopimus on sitova.

10. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttaja-asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Muissa tapauksissa erimielisyydet ratkaistaan Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

11. Osapuolet sitoutuvat pitämään tässä sopimuksessa sopimansa seikat luottamuksellisina sikäli kuin lainsäädäntö ei velvoita antamaan siitä tietoja.

12. Asiakas hyväksyy sähkönmyyntisopimuksen vahvistusilmoituksen vastaanottaessaan tai sähkönmyyntisopimuksen allekirjoittaessaan Korpelan Energia Oy:n kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ja palveluhinnaston. Kuluttajasuojalain mukaan kuluttaja-asiakas voi perua sopimuksen 14 vuorokauden sisällä siitä, kun sopimus on tehty. Mikäli asiakas käyttää peruuttamisoikeutta sähköntoimituksen aloittamisen jälkeen, mutta ennen peruuttamisajan päättymistä, on Korpelan Energialla oikeus laskuttaa toimitetusta sähköstä.

13. Laskun maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu Ropo Capital Oy. Viivästyskorko korkolain mukainen. Energiantoimituksessa perintätoimenpiteenä suoritetusta sähkön katkaisusta ja jälleen kytkennästä veloitetaan paikallisen jakeluverkon haltijan toimenpidemaksut.

14. Voimassa olevat sähkönmyyntiehdot löytyvät kotisivuiltamme Sähkönmyyntiehdot 2014 

Asiakkaan pyynnöstä voimme lähettää ehdot veloituksetta kirjallisesti.

Korpelan Energian määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen sopimusehdot voit ladata tulostusystävällisessä muodossa TÄSTÄ

 

Toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus

Sopimus on irtisanottavissa 14 vuorokauden irtisanomisajoin. Mahdollisesta hinta- tai sopimusehtomuutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti kuukautta aiemmin.

Korpelan Energian sopimusehdot, toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus

1. Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi, hinnat voivat muuttua kuukauden ilmoitusajalla. Sähkönmyyntisopimus on tehty tällä vahvistuksella mainitulle asiakkaalle ja käyttöpaikalle. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Korpelan Energialla ei ole velvollisuutta solmia uutta Korpela Valo tai Korpela Kvartaali -sopimusta samalle asiakkaalle samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisestä sopimusjaksosta on kulunut alle 12 kk.

2. Korpela Kvartaali sopimuksen hinta tarkistetaan 1.1, 1.4., 1.7. ja 1.10. Hinnan muutoksesta ilmoitetaan kuukautta ennen uuden hinnan voimaantuloa Korpelan Energia Oy:n kotisivuilla sekä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Korpela Kvartaali sopimus edellyttää voimassa olevaa sähköpostiosoitetta.

3. Korpela Valo ja Korpela Kvartaali-sopimuksen energian hinta muodostuu etukäteen sovitusta kiinteästä osasta sekä käyttövaikutuksesta. Lisäksi veloitetaan sopimuskohtainen perusmaksu. Kiinteä osa sekä perusmaksu on esitetty sopimuksen vahvistusilmoituksella. Käyttövaikutus muodostuu julkisten, tunneittain vaihtuvien Suomen hinta-alueen Spot-tukkuhintojen ja asiakkaan kullekin tunnille ajoittuvan sähkönkäytön perusteella. Käyttövaikutus lasketaan Myyjän toimesta kalenterikuukausittain kullekin käyttöpaikalle itsenäisesti riippumatta toisista käyttöpaikoista.

4. Käyttövaikutus on käyttöpaikan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun Spot-tukkuhintojen keskiarvon ja vastaavien Spot-tukkuhintojen aritmeettisen kuukausikeskiarvon erotus. Spot-tukkuhinnoilla tarkoitetaan julkisia Nord Pool Spot AS:n Helsingin (Suomen) hinta-alueen tuntikohtaista hintaa.

5. Korpela Spotti -tuotteen energia hinta muodostuu pohjoismaisen sähköpörssin julkaisemasta sähkön tunti kohtaisesta Suomen aluehinnasta (http://nordpoolspot.com) ja Korpelan Energia Oy:n välityspalkkiosta. Tuntikohtaisesta Suomen aluehinnasta ei voida sopia etukäteen tässä sopimuksessa, koska se määräytyy tulevaisuudessa sähköpörssissä. Lisäksi veloitetaan sopimuskohtainen perusmaksu. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Korpela Spotti -tuotteen tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.

6. Asiakas hankkii tällä sopimuksella kaiken sähköntarpeensa tämän sopimuksen mukaiseen käyttöpaikkaansa. Myyjä luovuttaa sähkön asiakkaalle kantaverkkoon toimitettuna. Toimituksen edellytyksenä on, että Asiakkaalla tai sähkön loppukäyttäjällä on toimitusaikana toimituksen kohteena olevalla käyttöpaikalla voimassa oleva verkkopalvelusopimus sähkön siirrosta vastaavan verkonhaltijan kanssa.

7. Laskutus tapahtuu sähkönmyyjän laskutusrytmin mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto.

8. Verojen, viranomaismaksujen tms. julkisen tahon asettamien pakollisten maksujen vaikutus otetaan hinnoittelussa huomioon sellaisenaan, heti niiden voimaantulosta lukien. Ajanjaksolla 1.12.2022-30.4.2023 sopimukseen sovelletaan alempaa arvonlisäveron (ALV 10 %) kantaa. Väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen jälkeen hintaan sovelletaan 24 %:n verokantaa.

9. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Korpelan Energia Oy:lle sopimukseen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi Asiakasta tai Asiakkaan käyttöpaikkaa, laskutusosoitetta tai muuta osoitetta.

10. Tähän sopimukseen sovelletaan Korpelan Energia Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyynnin yleisiä sopimusehtoja ja palveluhinnastoa siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Mikäli tämän sopimuksen ja yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, tämä sopimus on sitova.

11. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitakunnan käsittelyyn kuluttaja-asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Muissa tapauksissa erimielisyydet ratkaistaan Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

12. Osapuolet sitoutuvat pitämään tässä sopimuksessa sopimansa seikat luottamuksellisina sikäli kuin lainsäädäntö ei velvoita antamaan siitä tietoja.

13. Asiakas hyväksyy sähkönmyyntisopimuksen vahvistusilmoituksen vastaanottaessaan tai sähkönmyyntisopimuksen allekirjoittaessaan Korpelan Energia Oy:n kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ja palveluhinnaston. Kuluttajasuojalain mukaan kuluttaja-asiakas voi perua sopimuksen 14 vuorokauden sisällä siitä, kun sopimus on tehty. Mikäli asiakas käyttää peruuttamisoikeutta sähköntoimituksen aloittamisen jälkeen, mutta ennen peruuttamisajan päättymistä, on Korpelan Energialla oikeus laskuttaa toimitetusta sähköstä.

14. Laskun maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu Ropo Capital Oy. Viivästyskorko korkolain mukainen. Energiantoimituksessa perintätoimenpiteenä suoritetusta sähkön katkaisusta ja jälleen kytkennästä veloitetaan paikallisen jakeluverkon haltijan toimenpidemaksut.

15. Voimassa olevat sähkönmyyntiehdot löytyvät kotisivuiltamme Sähkönmyyntiehdot 2014

Asiakkaan pyynnöstä voimme lähettää ehdot veloituksetta kirjallisesti.

Korpelan Energian toistaiseksi voimassa olevan sähkönmyyntisopimuksen sopimusehdot voit ladata tulostusystävällisessä muodossa TÄSTÄ

 

Pientuotannon oston sopimusehdot 

Pientuotannon ostosopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja se on molemmin puolin irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Sopimuksen voimassaoloaikana tuottaja myy omassa kulutuksessaan käyttämättömän ylijäämäsähkön Korpelan Energialle. Pientuotannon ostosopimukseen ei sovelleta yleisiä sähkönmyyntiehtoja.

Korpelan Energian pientuotannon oston sopimusehdot

1. Sopimus on tarkoitettu asiakkaalla olevan tuotantolaitteiston (yli asiakkaan oman sähkönkäyttötarpeen) tuottaman sähköenergian ostoon. Tuottajan Korpelan Energialta ostama sähköenergian määrä on oltava vuositasolla suurempi kuin hänen myymänsä sähkömäärä.

2. Asiakkaalla on voimassa oleva tuotannon verkkopalvelusopimus ja tuotantolaitos (enintään 100 kVA) on liitetty pienjänniteverkkoon paikallisen jakeluverkonhaltijan hyväksymällä tavalla.

3. Kohteessa on tuntirekisteröivä etämittaus ja kaksisuuntainen mittalaite. Paikallisen jakeluverkonhaltijan tulee kyetä toimittamaan Korpelan Energialle verkkoon siirretyn sähkön määrä tunnin tarkkuudella.

4. Asiakkaalla on oltava Korpelan Energian kanssa voimassa oleva sähkönmyyntisopimus samaan sähkönkäyttöpaikkaan, josta asiakas myy ylijäämäsähkön. Kyseisellä sopimuksella asiakas hankkii sähkönsä Korpelan Energialta silloin, kun tuotantolaitteistolla tuottama sähkö ei riitä omaan kulutukseen.

5. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa molemminpuolisesti kahden viikon irtisanomisajalla.

6. Korpelan Energialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja ja -hintoja sekä palvelumaksuja ilmoittamalla muutoksista tuottajalle 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Aika lasketaan ilmoituksen lähettämisestä.

7. Korpelan Energian asiakkaalle maksama tuotannon ostohinta muodostuu pörssisähkön (Nord Pool Spot) Suomen hinta-alueen mukaisen tuntihinnan mukaan. Jos asiakas on ALV-velvollinen, ostohintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Ostohinnasta vähennetään Korpelan Energian välityspalkkio ja mahdollinen perusmaksu.

8. Korpelan Energia maksaa ostamansa sähkön sovitun laskutusvälin mukaisesti laskulla.

9. Asiakas huolehtii mahdollisista verotukseen liittyvistä ilmoitustarpeista ja vastaa itse mahdollisesti syntyvistä veroseuraamuksistaan.

10. Tuotanto on uusiutuvaa energiaa ja sähkön alkuperän varmentaminen on tuottajan vastuulla.

11. Korpelan Energia hoitaa tasevastuun ja -ilmoitukset tuottajan puolesta (alle 1 MVA kohteet).

12. Sopimukseen ei sovelleta yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME2014, eikä tätä sopimusta voida siirtää kolmannelle osapuolelle.

13. Asiakas vastaa kaikilta osin tuotantolaitteistosta ja sen käytöstä ja siitä, että tuotantolaitteisto on liitetty jakeluverkkoon paikallisen jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisesti ja tarvittavat ilmoitukset käyttöönotosta on tehty paikalliselle jakeluverkonhaltijalle. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Korpelan Energialle tietojen muuttumisesta. Kaikista jakeluverkkoon mahdollisesti liittyvistä kustannuksista vastaa asiakas. Korpelan Energia ei vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden johdosta toteutumatta jääneestä ostosta ja/tai muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita verkkopalvelun toimimattomuus asiakkaalle mahdollisesti aiheuttaa.

14. Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei tämä ole mahdollista, erimielisyydet voidaan saattaa Korpelan Energian kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

15. Mikäli kulutuskäyttöpaikan myyntisopimus raukeaa sopimusrikkomuksen vuoksi, niin sähkönostosopimuskin raukeaa ilman erillistä ilmoitusta.

16. Tuottaja on velvollinen ilmoittamaan Korpelan Energialle sopimukseen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi käyttäjää tai kuluttajaa, käyttöpaikkaa tai laskutusosoitetta tai muuta osoitetta.

17. Mikäli tämän sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, tämä sopimus on pätevä.

18. Mikäli sopimuksella on esitetty ostotuotteena "Tuotannon osto kuluttaja", on asiakas ilmoittanut Korpelan Energialle, ettei ole arvonlisäverovelvollinen. Mikäli sopimuksella on esitetty ostotuotteena "Tuotannon ostoyritys", on asiakas ilmoittanut Korpelan Energialle olevansa arvonlisäverovelvollinen.

 

Sähkönmyyntisopimuksen peruuttamisoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa Korpelan Energia Oy:n kanssa tehty sähkösopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Korpelan Energialle päätöksestä peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla: oheisella lomakkeella postitse tai sähköpostilla.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksenne, niin sopimuksemme raukeaa. Jos olette pyytäneet sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, teidän on maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen/-sopimuksen mukainen korvaus.

sahkonmyynti@korpelanvoima.fi
Sähkönmyynti 06 874 7340

Sähkönmyyntisopimuksen peruutuslomake

 

Energiankuluttajan tarkistuslista

www.energiavirasto.fi

Löydät tarkistuslistan osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.