Mistä sähkömme tulee

Sähkön alkuperä voi vaihdella jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa vesi- ja tuulivoimatuotannon määrä, polttoaineiden hinta ja sähkön markkinahinta.

Sähkön alkuperätiedot löydät aina heinäkuun sähkölaskultasi. Voit tiedustella alkuperätietoja myös sähkönmyynnistämme.

Vuonna 2019 Korpelan Energia Oy:n sähkönhankinnan energialähteet jakautuivat seuraavasti:

Sahkon alkupera 2019 rajattu

Hiilidioksidin ominaispäästö 249,29 g/CO2/kWh.

Käytetty ydinpolttoainemäärä 1,42 mg/kWh.