Mistä sähkömme tulee

Sähkön alkuperä voi vaihdella jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa vesi- ja tuulivoimatuotannon määrä, polttoaineiden hinta ja sähkön markkinahinta.

Sähkön alkuperätiedot löydät aina heinäkuun sähkölaskultasi. Voit tiedustella alkuperätietoja myös sähkönmyynnistämme.

Vuonna 2018 Korpelan Energia Oy:n sähkönhankinnan energialähteet jakautuivat seuraavasti:

Sahkon alkupera 2018

Hiilidioksidin ominaispäästö 419 g/CO2/kWh.

Käytetty ydinpolttoainemäärä 0,439 mg/kWh.