Datahub - keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä


Datahubissa sijaitsee Suomen 3,8 miljoonan sähkönkäyttöpaikan tiedot keskitetysti. Sähkön käyttöpaikka voi olla esimerkiksi koti, kauppa tai teollisuuslaitos.

Datahub-palvelun käyttöönoton yhteydessä asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkojen tunnukset uudistuvat 18-numeroisiksi käyttöpaikkatunnuksiksi (GSRN -tunnus: Global Service Relation Number). Uusi tunnus muodostuu kolmesta osasta: yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnisteesta sekä tarkistusnumerosta. Uudet tunnukset tulevat käyttöön automaattisesti eikä vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.  

Jakeluverkkoyhtiö (siirtoyhtiö) Verkko Korpela Oy palvelee asiakkaitaan toimittamalla sähkön käyttöön koteihin, yrityksiin ja yhteiskunnan eri käyttökohteissa. Sähkö on iso osa arjen sujuvuuteen vaikuttava tekijä niin kotona, kaupoissa, teollisuudessa kuin urheiluhalleissa ja palvelutaloissakin.

Jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöillä on sopimusten mukaista tietoa asiakkaistaan, muun muassa sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan yhteystiedot sekä käyttöpaikan sähkönkulutustiedot. Jakeluverkkoyhtiöiden ensisijainen tehtävä on mitata asiakkaiden sähkönkulutus.

Datahub yhdenmukaistaa sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon ja käytännöt. Datahubin aloittaessa toimintansa jakeluverkkoyhtiöt välittävät asiakkaan sähkönkäytön kulutustiedot datahubiin, josta kulutustietoa käyttää myös sähkönmyyjä kuten Korpelan Energia Oy. Aiemmin tietojen ja kulutusten tiedonvaihtoa on tehty energiayhtiöiden välillä suoraan. Asiakastiedot kerätään yhteen keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään datahubiin.

Kansallisessa lakisääteisessä Datahub uudistuksessa ovat mukana kaikki Suomen jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöt. Energiatoimialan yhteisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä sujuvammin toimivat sähkömarkkinat.

Datahub on kehitetty selkeyttämään ja nopeuttamaan sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa. Se parantaa sähkönkäyttäjien, sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden toiminnan sujuvuutta. Erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat ovat Datahubin myötä yhdessä ja samassa järjestelmässä, ja tiedot ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti, ajantasaisesti sekä tietoturvallisesti.
 
* Uudistus tulee voimaan automaattisesti eikä muutos vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.
* Käyttöpaikkanumerot ovat osoitekohtaisia jakeluverkkoyhtiön verkkoalueella ja tunnus kertoo, missä sähköä käytetään.
* Oman sähkönkäyttöpaikan numeron näet sähkölaskulta tai -sopimukselta.
* Käyttöpaikkatunnusta tarvitaan energiayhtiön kanssa asioidessa.
* Muutos koskettaa myös Korpelan Voiman asiakkaita.

Lisätietoja käyttöpaikkatunnuksesta alla olevasta linkistä:
https://www.korpelanvoima.fi/ota-yhteytta/miten-voimme-palvella/laskutus/datahub