Takautuvasti maksettava sähköhyvitys

Sähköhyvitys on kuluttajalle takautuvasti maksettava hyvitys korkeista sähköenergiakuluista, jonka sähkönmyyntiyhtiö, Korpelan Energia Oy, hyvittää sähkölaskussa käyttöpaikkakohtaisesti, henkilötunnuksella tehdyille sopimuksille. Sähköhyvitystä ei makseta sähkönsiirtolaskun osalta.

Korpelan Energian asiakas on oikeutettu sähköhyvitykseen, jos hänen sähkönmyyntisopimuksensa mukainen sähköenergian kokonaishinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta marraskuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana. Ensimmäisen erän hyvityksen määrä lasketaan marraskuun ja joulukuun 2022 sähkölaskuista. Toisen erän hyvityksen määrä lasketaan tammikuun 2023 sähkönmyyntilaskun mukaan ja se kerrotaan kahdella. Sähköhyvitystä maksetaan siis laskennallisesti neljän kuukauden ajalta. Sähköhyvitys on mahdollista saada myös, jos asiakkaalla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus. Hyvitys ei vaikuta muihin sähkötukiin.

Sähköhyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan maksamme hyvityksen automaattisesti asiakkaan sähkölaskussa. Sähköhyvityksen määrä on 50 prosenttia kotitalouden sähköenergian arvonlisäverollisesta myyntihinnasta.  Hyvityksen määrä on enintään 700 euroa kuukautta kohden. Kuukausittaisen sähkölaskun omavastuu on 90 euroa, ja hyvitys kattaa siis puolet tämän yli menevästä osasta. Hyvitystä ei makseta, jos hyvityksen määrä kuukauden osalta on alle viisi euroa.

 

Sähköhyvityksen maksaminen

Hyvityksen maksaminen on vaatinut muutoksia tietojärjestelmiimme. Merkittävä työmäärä sähköhyvitysten laskemisessa ja laskuille saamisessa on vaikuttanut oleellisesti maksuaikatauluun.

Sähkönmyyntiyhtiöille on annettu mahdollisuus hakea Energiavirastolta lisäaikaa hyvitysten maksamiseen, jota myös Korpelan Energia on hakenut. Olemme pysyneet aiemmin ilmoittamassamme aikataulussa ja ensimmäinen sähköhyvitys on tullut maksuun toukokuulla 2023 erääntyvälle laskulle. Jos asiakkaalle ei tule laskua toukokuussa, ensimmäinen erä maksetaan sitä seuraavalla laskulla. Vastaavasti hyvityksen toinen erä maksetaan sitä seuraavalla laskulla.

Maksuaikataulu:

  • Toukokuun laskuilla olemme nyt maksaneet ensimmäisen sähköhyvityserän asiakkaille, joilla on laskutusrytmi kerran kuussa tai kahden kuukauden välein.

  • Kesäkuussa erääntyvillä laskuilla maksamme toisen sähköhyvityserän asiakkaille, joilla on laskutusrytmi kerran kuussa.  

  • Heinäkuussa erääntyvillä laskuilla maksamme ensimmäisen hyvityserän asiakkaille, joilla on laskutusrytmi kolmen kuukauden välein. Heinäkuussa erääntyvillä laskuilla maksamme myös toisen hyvityserän asiakkaille, joilla on laskutusrytmi kahden kuukauden välein.

  • Lokakuussa erääntyvillä laskuilla maksamme toisen hyvityserän asiakkaille, joilla on laskutusrytmi kolmen kuukauden välein.


Huom!
Mikäli sinulla on käytössä e-lasku, huomioithan, että pankkisi voi siirtää laskun ilman veloitettavaa summaa suoraan e-laskuarkistoon.

Järjestelmäteknisesti ei valitettavasti ole mahdollista valita laskua, mihin sähköhyvitys kohdistuu silloin, kun kyseessä on useampi sähkönkäyttökohde saman asiakasnumeron alla. Mikäli sähköhyvityksen määrä on suurempi kuin lasku, johon se kohdistuu, kirjataan ylijäävä sähköhyvitys ennakoksi, joka käytetään seuraavilla laskuilla. Ennakoksi kirjattu sähköhyvitys kohdistuu jatkossa kaikille muodostuville laskuille saman asiakasnumeron alla.

Jos haluat käyttää sähköhyvitystä kaikkiin samaan aikaan muodostuviin laskuihin, olethan yhteydessä Ropo Capitalin asiakaspalveluun, puh. 09 4246 1335 tai https://www.ropo-online.fi 

 

Päättyneet sähkönmyyntisopimukset

Päättyneiden sähkönmyyntisopimusten sähköhyvitykset työstetään asiakaspalvelussamme manuaalisesti, tavoitteenamme pysyä ilmoittamassamme maksuaikataulussa. Myös näiden osalta noudatetaan pääosin asiakkaan valitsemaa laskutusrytmiä.

Päättyneiden sähkönmyyntisopimusten sähköhyvityksistä muodostamme hyvityslaskun asiakkaalle. Mikäli et ole vielä ilmoittanut asiakaspalveluumme tilinumeroasi palautusta varten, saat hyvityslaskun mukana tilinumeropyynnön sekä toimintaohjeet.

Mikäli osoitetietosi ovat muuttuneet sähkönmyyntisopimuksen päättymisen jälkeen, ilmoitathan uudet yhteystiedot asiakaspalveluumme, jotta hyvityslasku tavoittaa sinut.

 

Osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinonharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen

Voit yksityisenä elinkeinonharjoittajana olla oikeutettu lainmukaiseen sähköhyvitykseen. Hyvitykseen voi olla oikeutettu esimerkiksi y-tunnuksella sähkösopimuksen tehnyt toiminimeä käyttävä elinkeinonharjoittaja. Edellytyksenä on, että sähkönkäytöstä yli puolet kohdistuu yksityiseen käyttöön. Oikeus hyvitykseen ja hyvityksen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat tai yhdistykset eivät ole oikeutettuja hyvitykseen.

 

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä tuli voimaan 6.3.2023

Lähtökohtaisesti lain mukaan sähköhyvitykseen on oikeutettu sähkön loppukäyttäjä, jolle toimitetaan sähkö jakeluverkon kautta ja jonka sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella. Kaikki loppukäyttäjät eivät ole kuitenkaan tehneet sähkösopimusta yksityishenkilönä, vaikka käyttäisivätkin sähköä pääasiassa yksityiseen käyttöön.

Sähköhyvitystä voi ylipäänsä saada vain silloin, jos kuluttajan arvonlisäverollisen sähköenergian hinta on ollut yli 10 snt/kWh tai hänellä on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus (ns. pörssisähkö) vuoden 2022 marras-joulukuussa ja/tai vuoden 2023 tammikuussa. Sähköhyvitystä voi saada vain yksityiskäytön osuudesta sähkölaskua. Hyvitystä ei voi saada siitä osuudesta sähkölaskua, joka käytetään elinkeinotoimintaan.

Ollakseen oikeutettu sähköhyvitykseen, hyvityskuukausien aikana loppukäyttäjän sähkönkulutuksesta yli 50 prosenttia tulee kohdistua muuhun tarkoitukseen kuin harjoitettuun elinkeinotoimintaan. Elinkeino-toiminnalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, johon liittyy kirjanpitovelvollisuus sekä ammattimaista maatilatalouden harjoittamista.

Tiivistetysti:

Voit olla oikeutettu sähkönhyvitykseen, vaikka olisit tehnyt sähkösopimuksesi Y-tunnuksella, mikäli täytät seuraavat ehdot:

1. Olet elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä.

2. Hyvityskuukauden aikana hankkimastasi sähköstä yli puolet kohdistuu kotitalouskäyttöön.

3. Yksityisen sähkönkäytön osuus hyvityskuukauden aikana täyttää yleiset sähköhyvityksen ehdot (pörssisähkösopimus tai arvonlisäverollinen kokonaishinta ylittää 10 snt/kWh sekä yksityiskäytön osuus sähkönmyyntilaskusta on yli 90 euroa).

 

Jos täytät edellä mainitut ehdot, toimi seuraavasti:

1. Tee ensin vaatimus hyvityksestä sähkönmyyjällesi. Se tulee tehdä 30 päivän kuluessa sen laskun eräpäivästä, jolla puuttuva hyvitys tai virhe ilmenee. Vasta sähköyhtiön vastineen jälkeen Y-tunnuksella sopimuksen tehnyt kuluttaja voi hakea päätöstä hyvityksestä Energiavirastolta. Sähköyhtiö maksaa hyvityksen kuluttajalle Energiaviraston päätöksen perusteella.

2. Saatuasi vastauksen sähköyhtiöltäsi hae päätöstä hyvityksestä Energiaviraston verkkosivujen kautta sähköisesti. Energiaviraston sivulta löydät tarkemmat ohjeet https://sahkohyvityskuluttajille.energiavirasto.fi/ 

3. Noudata sähköisen järjestelmän ohjeita ja toimita kaikki pyydetyt tiedot sekä vakuuta toimittamasi tiedot oikeiksi.

 

Kysyttävää sähköhyvityksestä?

Mikäli asiakkaillamme on kysyttävää sähköhyvitykseen liittyen, vastaamme mielellämme kysymyksiin ensisijaisesti sähköpostin tai WhatsApp-kanavamme kautta:

S-posti: asiakaspalvelu(at)korpelanvoima.fi

WhatsApp: 044 774 7260 tai kotisivuiltamme löytyvän WhatsApp-palvelun kautta

 

Lähde: Energiavirasto

Lisätietoa Energiaviraston sivulta: Sähköhyvitys ja muut valtiontukimuodot