Takautuvasti maksettava sähköhyvitys

Sähköhyvitys on kuluttajalle takautuvasti maksettu hyvitys korkeista sähköenergiakuluista, jonka sähkönmyyntiyhtiö, Korpelan Energia Oy, on hyvittänyt sähkölaskussa käyttöpaikkakohtaisesti, henkilötunnuksella tehdyille sopimuksille. Sähköhyvitystä ei maksettu sähkönsiirtolaskun osalta.

Kuka on oikeutettu sähköhyvitykseen?

Korpelan Energian asiakas on ollut oikeutettu sähköhyvitykseen, jos hänen sähkönmyyntisopimuksensa mukainen sähköenergian kokonaishinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta marraskuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana. Ensimmäisen erän hyvityksen määrä laskettiin marraskuun ja joulukuun 2022 sähkölaskuista. Toisen erän hyvityksen määrä laskettiin tammikuun 2023 sähkönmyyntilaskun mukaan ja se kerrottiin kahdella. Sähköhyvitystä maksettiin siis laskennallisesti neljän kuukauden ajalta. Sähköhyvitys on ollut mahdollista saada myös, jos asiakkaalla on ollut pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus. Hyvitys ei vaikuttanut muihin sähkötukiin.

Sähköhyvitystä ei ole tarvinnut erikseen hakea, vaan maksoimme hyvityksen automaattisesti asiakkaan sähkölaskussa. Sähköhyvityksen määrä oli 50 prosenttia kotitalouden sähköenergian arvonlisäverollisesta myyntihinnasta.  Hyvityksen määrä oli enintään 700 euroa kuukautta kohden. Kuukausittaisen sähkölaskun omavastuu oli 90 euroa, ja hyvitys kattoi siis puolet tämän yli menevästä osasta. Hyvitystä ei ole maksettu, mikäli hyvityksen määrä kuukauden osalta oli alle viisi euroa.

 

Sähköhyvityksen maksaminen

Korpelan Energia Oy on maksanut sähköhyvityksen kaikille siihen oikeutetuille kuluttaja-asiakkailleen.Viimeisimmät sähköhyvitykset maksettiin asiakkaille, joilla laskutusrytmi on kolmen kuukauden välein, lokakuussa 2023 menneillä sähkönmyyntilaskuilla.

Hyvityksen maksaminen vaati muutoksia tietojärjestelmiimme. Merkittävä työmäärä sähköhyvitysten laskemisessa ja laskuille saamisessa vaikutti oleellisesti maksuaikatauluun.

Sähkönmyyntiyhtiöille annettiin mahdollisuus hakea Energiavirastolta lisäaikaa hyvitysten maksamiseen, jota myös Korpelan Energia haki. Pysyimme ilmoittamassamme aikataulussa ja ensimmäinen sähköhyvitys maksettiin toukokuulla 2023 erääntyneellä laskulla. Jos asiakkaalle ei tullut laskua toukokuussa, ensimmäinen erä maksettiin sitä seuraavalla laskulla. Vastaavasti hyvityksen toinen erä maksettiin sitä seuraavalla laskulla.

Toteutunut maksuaikataulu:

  • Toukokuun laskuilla maksoimme ensimmäisen sähköhyvityserän asiakkaille, joilla oli laskutusrytmi kerran kuussa tai kahden kuukauden välein.

  • Kesäkuussa erääntyvillä laskuilla maksoimme toisen sähköhyvityserän asiakkaille, joilla laskutusrytmi kerran kuussa.  

  • Heinäkuussa erääntyvillä laskuilla maksoimme ensimmäisen hyvityserän asiakkaille, joilla laskutusrytmi kolmen kuukauden välein. Heinäkuussa erääntyvillä laskuilla maksoimme myös toisen hyvityserän asiakkaille, joilla laskutusrytmi kahden kuukauden välein.

  • Lokakuussa erääntyvillä laskuilla maksoimme toisen hyvityserän asiakkaille, joilla on laskutusrytmi kolmen kuukauden välein.


Huom!
Mikäli sinulla on käytössä e-lasku, huomioithan, että pankkisi on voinut siirtää laskun ilman veloitettavaa summaa suoraan e-laskuarkistoon.

Järjestelmäteknisesti ei valitettavasti ollut mahdollista valita laskua, mihin sähköhyvitys kohdistuu silloin, kun kyseessä oli useampi sähkönkäyttökohde saman asiakasnumeron alla. Mikäli sähköhyvityksen määrä oli suurempi kuin lasku, johon se kohdistui, kirjattiin ylijäävä sähköhyvitys ennakoksi, joka käytettiin seuraavilla laskuilla. Ennakoksi kirjattu sähköhyvitys kohdistui kaikille muodostuville laskuille saman asiakasnumeron alla.

 

Päättyneet sähkönmyyntisopimukset

Päättyneiden sähkönmyyntisopimusten sähköhyvitykset työstettiin asiakaspalvelussamme manuaalisesti ilmoittamassamme maksuaikataulussa. Myös näiden osalta noudatettiin pääosin asiakkaan valitsemaa laskutusrytmiä.

Päättyneiden sähkönmyyntisopimusten sähköhyvityksistä muodostimme hyvityslaskun asiakkaalle. Mikäli asiakaspalvelussamme ei ollut tiedossa asiakkaan tilinumeroa palautusta varten, lähetimme hyvityslaskun mukana tilinumeropyynnön sekä toimintaohjeet.

 

Osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinonharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen

Voit yksityisenä elinkeinonharjoittajana olla oikeutettu lainmukaiseen sähköhyvitykseen. Hyvitykseen voi olla oikeutettu esimerkiksi y-tunnuksella sähkösopimuksen tehnyt toiminimeä käyttävä elinkeinonharjoittaja. Edellytyksenä on, että sähkönkäytöstä yli puolet kohdistuu yksityiseen käyttöön. Oikeus hyvitykseen ja hyvityksen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat tai yhdistykset eivät ole oikeutettuja hyvitykseen.

 

Käsittelyajat venyneet Energiavirastossa

Kuluttajaan rinnastuvien, y-tunnuksellisten asiakkaiden sähköhyvityksien käsittelyajat ovat venyneet Energiavirastossa, eikä Energiavirasto ole pystynyt käsittelemään kaikkia sähköhyvityshakemuksia nykyisen lain vaatimassa ajassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut lakiesityksen, jossa esitetään asiaan liittyvien määräaikojen pidentämistä. Y-tunnuksellisten, kuluttajaan rinnastuvien asiakkaiden tulisi lakiesityksen mukaan jättää hakemus Energiavirastolle puuttuvista takautuvista sähköhyvityksistä viimeistään 15.1.2024.

Kuluttajaan rinnastuvien, y-tunnuksella olevien asiakkaiden tulee reklamoida puuttuvista sähköhyvityksistä ensin omalle sähkön myyjälleen. Tämän jälkeen asiakas voi hakea sähköhyvitystä Energiavirastosta. Energiavirasto pyytää hakemuksen liitteiksi esimerkiksi sopimusvahvistuksia ja laskuja. Pyydetyt liitteet asiakas voi itse halutessaan lisätä tai me Korpelasta lisäämme ne asiakkaan puolesta. Energiavirasto tekee päätöksen sähköhyvityksen maksamisesta.

Korpelan Energia maksaa takautuvan sähköhyvityksen Energiaviraston päätöksen mukaisesti ennakoksi seuraavalle laskulle tai jo päättyneissä sopimuksissa hyvityslaskun kautta asiakkaan ilmoittamalle tilille.

 

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä tuli voimaan 6.3.2023

Lähtökohtaisesti lain mukaan sähköhyvitykseen on oikeutettu sähkön loppukäyttäjä, jolle toimitetaan sähkö jakeluverkon kautta ja jonka sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella. Kaikki loppukäyttäjät eivät ole kuitenkaan tehneet sähkösopimusta yksityishenkilönä, vaikka käyttäisivätkin sähköä pääasiassa yksityiseen käyttöön.

Sähköhyvitystä voi ylipäänsä saada vain silloin, jos kuluttajan arvonlisäverollisen sähköenergian hinta on ollut yli 10 snt/kWh tai hänellä on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus (ns. pörssisähkö) vuoden 2022 marras-joulukuussa ja/tai vuoden 2023 tammikuussa. Sähköhyvitystä voi saada vain yksityiskäytön osuudesta sähkölaskua. Hyvitystä ei voi saada siitä osuudesta sähkölaskua, joka käytetään elinkeinotoimintaan.

Ollakseen oikeutettu sähköhyvitykseen, hyvityskuukausien aikana loppukäyttäjän sähkönkulutuksesta yli 50 prosenttia tulee kohdistua muuhun tarkoitukseen kuin harjoitettuun elinkeinotoimintaan. Elinkeino-toiminnalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, johon liittyy kirjanpitovelvollisuus sekä ammattimaista maatilatalouden harjoittamista.

Tiivistetysti:

Voit olla oikeutettu sähkönhyvitykseen, vaikka olisit tehnyt sähkösopimuksesi Y-tunnuksella, mikäli täytät seuraavat ehdot:

1. Olet elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä.

2. Hyvityskuukauden aikana hankkimastasi sähköstä yli puolet kohdistuu kotitalouskäyttöön.

3. Yksityisen sähkönkäytön osuus hyvityskuukauden aikana täyttää yleiset sähköhyvityksen ehdot (pörssisähkösopimus tai arvonlisäverollinen kokonaishinta ylittää 10 snt/kWh sekä yksityiskäytön osuus sähkönmyyntilaskusta on yli 90 euroa).

 

Jos täytät edellä mainitut ehdot, toimi seuraavasti:

1. Tee ensin vaatimus hyvityksestä sähkönmyyjällesi. Se tulee tehdä 30 päivän kuluessa sen laskun eräpäivästä, jolla puuttuva hyvitys tai virhe ilmenee. Vasta sähköyhtiön vastineen jälkeen Y-tunnuksella sopimuksen tehnyt kuluttaja voi hakea päätöstä hyvityksestä Energiavirastolta. Sähköyhtiö maksaa hyvityksen kuluttajalle Energiaviraston päätöksen perusteella.

2. Saatuasi vastauksen sähköyhtiöltäsi hae päätöstä hyvityksestä Energiaviraston verkkosivujen kautta sähköisesti. Energiaviraston sivulta löydät tarkemmat ohjeet https://sahkohyvityskuluttajille.energiavirasto.fi/ 

3. Noudata sähköisen järjestelmän ohjeita ja toimita kaikki pyydetyt tiedot sekä vakuuta toimittamasi tiedot oikeiksi.

 

Kysyttävää sähköhyvityksestä?

Mikäli asiakkaillamme on kysyttävää sähköhyvitykseen liittyen, vastaamme mielellämme kysymyksiin ensisijaisesti sähköpostin tai WhatsApp-kanavamme kautta:

S-posti: asiakaspalvelu(at)korpelanvoima.fi

WhatsApp: 044 774 7260 tai kotisivuiltamme löytyvän WhatsApp-palvelun kautta

 

Lähde: Energiavirasto

Lisätietoa Energiaviraston sivulta: Sähköhyvitys ja muut valtiontukimuodot