Lämpöenergian mittaus

Kaukolämpöenergia mitataan käyttöpaikalla etäluettavalla mittarilla. Mittaus perustuu kiinteistössä kulutettuun lämpöenergiamäärään.

Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen käytetyn energian mukaisesti.

Etäluettavan mittarin avulla voidaan seurata myös muita tärkeitä tunnuslukuja, kuten kiertoveden määrää sekä kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötiloja. Näin varmistetaan lämmöntoimituksen laatua sekä asiakaslaitteistojen toimintakuntoa.

Mikäli havaitsemme poikkeamaa käyttöpaikalla esimerkiksi kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötiloissa, olemme yhteydessä asiakkaaseen laitteiden toimintakunnon selvittämiseksi.

Hyvin toimivat lämmönjakolaitteistot ovat asiakkaan etu. Esimerkiksi tarpeettoman korkeaa paluulämpötilaa ylläpitävä lämmönjakolaitteisto syöttää ylikuumaa vettä kiinteistön käyttöveteen sekä lämmitysputkistoon ja nostaa verkon lämpöhäviötä.

Voit seurata energiankulutustasi Online-palvelussamme.