Energiatehokasta lämpöä

Paikallinen kaukolämpö on huoleton ja edullinen lämmitysmuoto, jossa energian toimituksesta kaikissa tilanteissa huolehtii Lämpö Korpela Oy.

Kaukolämmön tuottamiseen käytetään vuosittain noin 150 – 200 rekkakuormaa lähialueiden polttoaineita, joka energiaksi muutettuna tarkoittaa noin 18 000 – 20 000 Megawattituntia (MWh:a). Kiinteä polttoaine muutetaan nykyaikaisella leijukerrospolttotekniikalla varustetussa kattilassa korkealla hyötysuhteella lämpöenergiaksi, jota toimitetaan keskitetysti asiakkaille. Fossiilista öljyä käytetään pääasiassa ainoastaan häiriö- ja poikkeustilanteissa. Vuosittainen polttoaineiden kotimaisuusaste on yli 98 %.

Tällä hetkellä noin 60 prosenttia käytettävästä polttoaineesta on jyrsinturvetta. Tämän lisäksi poltetaan paikallisilta yrittäjiltä ostettavia puupohjaisia polttoaineita: haketta, kierrätyspuuta ja purua.

Vuonna 2014 käyttöönotetun pellettikattilan myötä öljyn käyttöä on korvattu esimerkiksi huoltojen aikana ympäristöystävällisellä puupelletillä.

2018 vuoden alusta olemme luopuneet raskasöljyn käytöstä ja siirtyneet vähäpäästöisemmän kevytpolttoöljyn käyttöön varakattiloissamme.