Ilmoitukset sidonnaisuuksista

 

HALLITUS

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Piia Rautiola, Ville Suomala (vpj), Tina Sulkakoski, Marko Meriläinen, Eija Pahkala, Annu Pärkkä ja Jukka-Pekka Tuikka.

 

SIDONNAISUUDET

Kuntalaissa määriteltyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava tarkastuslautakunnalle omista sidonnaisuuksistaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävästä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitukset