Varttitase ja siirtyminen 15 minuutin mittaukseen
Sähkönsiirto

Varttitase ja siirtyminen 15 minuutin mittaukseen

Julkaistu 27.3.2023 | Kirjoittaja: Jenni Perälahti
EU:ssa, Suomi mukaan lukien, siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon ja kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita.

EU:ssa, Suomi mukaan lukien, siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon ja kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Tähän asti tasapainoa sähkön tuotannossa ja kulutuksessa on ylläpidetty tunnin aikajaksossa. Ennustetarkkuutta parannetaan ja tasapainon optimointi lähempänä kulutushetkeä mahdollistetaan siirtymällä 15 minuutin taseselvitysjaksoon eli varttitaseeseen. Varttitase otetaan käyttöön Suomessa 22.5.2023.

Varttitaseeseen siirtymistä on vauhdittanut käynnissä oleva energiamurros; sään vaikutukset sähköntuotannon tuotantomuotoihin eli sään mukaan vaihteleva energiantuotanto on selvässä kasvussa. Samaan aikaan vähenee perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä. Jotta kulutuksen ja energian tuotannon tasapaino toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana, on nykyinen sähkömarkkinamalli päivitettävä yhteensopivaksi uuden tuotantorakenteen kanssa. On myös huomioitava asetetut energia- ja ilmastotavoitteet, jotka tulisi saavuttaa kustannustehokkaasti sekä tarve kohtuuhintaiselle sähkölle.

 

 

Projekti etenee keväällä 2023
Ensimmäinen askel kohti 15 minuutin markkinoita on tasejärjestelmän siirtäminen nykyisestä 60 minuutista 15 minuutin jaksoon. Pohjoismaisen taseselvityksen lisäksi energiamittauksessa siirrytään 15 minuutin mittausjaksoon. Verkko Korpela siirtyy varttimittaukseen asteittain Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) mukaisesti.

Siirtäminen on aloitettu alkuvuodesta 2023 virtamuuntajamittauksessa olevista mittareista, joissa pääsulakekoko on pääasiassa yli 3 x 63 A. Ensimmäisessä vaiheessa muutos varttimittaukseen tehdään pääasiassa etäyhteyden kautta eikä se vaadi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta paikan päällä käyntiä.

Kaikki mittarit siirretään varttimittaukseen vuoden 2028 loppuun mennessä. Varttimittaukseen siirtymisellä ei ole vaikutusta Korpelan asiakkaiden sopimuksiin tai laskutukseen.

Tiedotamme varttimittaukseen siirtymisestä projektin edetessä niin kotisivuillamme kuin asiakaslehdessä.

 

Lisätietoja varttimittauksesta:

Varttitase eli 15 minuutin taseselvitysjakso - Fingrid
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/pohjoismainen-tasehallinta/varttitase/ 

Lähde: Fingrid