Sähkön verkkopalvelumaksut nousevat 1.8.2023 alkaen
Sähkönsiirto

Sähkön verkkopalvelumaksut nousevat 1.8.2023 alkaen

Julkaistu 30.6.2023 | Kirjoittaja:
Verkko Korpelan sähkön verkkopalvelumaksut nousevat 1.8.2023 alkaen. Jatkamme sähköverkon säävarmuutta parantavia investointeja, jotka tulevat vähentämään sähkökatkoksia alueellamme. Tavoitteenamme on, ettei yksikään tuulen tai lumen aiheuttama sähkökatkos kestä vuoden 2028 jälkeen yli kuutta tuntia asemakaava-alueilla eikä yli 36 tuntia haja-asutusalueella. Säävarmaa sähköverkkoa ylläpidetään ja rakennetaan, jotta pystymme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden, yhteiskunnan sekä sähköjärjestelmien muuttuviin tarpeisiin.

Sähköverkon säävarmuutta parantavien investointien kustannukset ovat haja-asutusalueilla selkeästi korkeammat kuin tiheämmin asutuilla asemakaava-alueilla. Kohonneiden investointi- ja yleiskustannusten vuoksi verkkopalvelumaksut nousevat keskimäärin 3–8 prosenttia kaikilla Yleis-, Kausi-, Yö- ja Yrittäjä Korpela verkkopalvelutuotteilla.

Pelkästään vuosien 2021–2023 aikana sähköjakeluverkon komponenttien hinnat ovat nousseet tuntuvasti, kymmenistä prosenteista jopa yli 100 prosenttiin. Lisäksi haasteet materiaalien saatavuudessa tässä muuttuneessa maailmantilanteessa aiheuttavat tarvetta ylläpitää normaali tilannetta suurempaa määrää tarvikkeita varastoissa.

Verkkopalvelumaksujen korotuksen kohdistamisella perusmaksuun vastaamme energiajärjestelmän murroksesta aiheutuvaan investointipaineeseen verkkoinfrastruktuurissamme. Näitä uusia haasteita ovat muun muassa hajautettujen energialähteiden kasvu, kuten esimerkiksi kotitalouksien ja yritysten omat aurinkopaneelit, sekä varttitaseeseen siirtymisestä johtuvat sähkömittarien uusimiset kaikille asiakkaille.

 

Verkkopalvelumaksujen korotuksen vaikutus eri asiakasryhmille
Esimerkiksi asiakkaalla, jolla on kesämökki, jossa kulutusta vain kesäisin ja pääsulakkeen koko 3x25A: 1 000 kWh vuosikulutuksella hinnankorotuksen vaikutus on keskimäärin noin 1,25 euroa kuukaudessa. Omakotitaloasujalle (ilman sähkölämmitystä) 5 000 kWh vuosikulutuksella korotuksen vaikutus on noin 1,25 euroa kuukaudessa. Sähkölämmitteisen omakotitaloasujan 19 000 kWh vuosikulutuksella korotuksen vaikutus on 3,40 euroa kuukaudessa.

 

Mistä verkkopalvelumaksut muodostuvat?
Verkkopalvelumaksujen hinnat koostuvat perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta. Verkkopalvelumaksuilla huolehdimme sähköenergian siirtämisestä sähkön käyttäjille, sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta, sähkönmittauksesta sekä ympärivuorokautisesta vikapäivystyksestä. Sähköverkon kustannuksista valtaosa on kiinteitä eli kustannuksia syntyy, vaikka sähköä ei käytettäisi lainkaan. Verkon täytyy olla koko ajan käyttökunnossa. Verkkopalvelumaksujen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.


Verkko Korpela on verkkopalvelumaksujen muutoksen jälkeenkin Suomen edullisimpien maaseutuolosuhteissa toimivien sähköyhtiöiden joukossa. Verkkopalvelumaksut sisältävät arvonlisäveron ja sähköveron. Verojen osuus verkkopalvelulaskun loppusummasta on noin 50 %.

 

Verkkopalvelumaksut-hinnaston 1.8.2023 alkaen löydät kotisivuiltamme, Hinnat ja sopimusehdot -sivulta Sähkönsiirron alta.

Asiakaslehden mukana jaettu, samansisältöinen hinnasto löytyy myös Asiakaslehti-sivulta, Korpela-asiakaslehti arkistosta.