Rakentajan muistilista
Sähkönsiirto

Rakentajan muistilista

Julkaistu 24.3.2023 | Kirjoittaja: Jenni Perälahti
Sähkön tilaaminen on yksi tärkeimmistä rakennusprojektin sujuvuuteen vaikuttavista asioista, koska sähköä tarvitaan rakennustyömaalla alusta alkaen.

Sähköliittymästä tehdään kirjallinen sopimus

Verkko Korpelaan kannattaa ottaa yhteyttä vähintään pari kuukautta ennen kuin sähköä tarvitaan. Mikäli uusi sähkönkäyttöpaikka sijaitsee taajaman ulkopuolella, on aikaa syytä varata enemmänkin. Liittymän voi tilata vaivattomasti suoraan Verkko Korpelan asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelussa selvitetään asiakkaan tarpeet ja sovitaan käynti rakennuspaikalle, jossa liittymiskohta sekä muut liittymän toimitukseen liittyvät käytännön asiat käydään asiakkaan kanssa läpi. Liittymismaksu määräytyy valitun pääsulakkeen ja liittymismaksuvyöhykkeen mukaan. Liittymismaksuhinnasto löytyy osoitteesta www.korpelanvoima.fi 

Mikäli asiakkaalla on suunnitelmissa asentaa sähköliittymään aurinkopaneeleita tulevaisuudessa tai taloudessa on jo tai tulossa tarve sähköauton lataukselle, on suunnitelmista hyvä keskustella sähköurakoitsijan kanssa heti projektin alkuvaiheessa. Asiakkaan kannattaa rakennusvaiheessa varautua liittymiskaapelin ja pääkeskuksen mitoituksen osalta siihen, että tarvittavat lisäykset pääsulakekokoon on helppo toteuttaa, kun asia on ajankohtainen.

Liittymiskohta on tavallisesti tontin rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Liittymisjohdon rakentaminen kiinteistöistä liittymiskohtaan on sovittava erikseen asiakkaan valitseman sähköurakoitsijan kanssa. Liittymisjohdon tarvitsema kaapelioja kannattaa kaivaa samalla kerralla, kun tontilla tehdään muitakin kaivutöitä. Kaapeliojan saa peittää vasta sitten, kun asiakkaan valitsema sähköurakoitsija antaa siihen luvan.

Ennen sähköntoimituksen aloittamista sähköturvallisuudesta vastaavan urakoitsijan on tehtävä kirjallinen kytkentä- ja mittarointipyyntö, joka tulee toimittaa Verkko Korpelalle vähintään kaksi viikkoa ennen sähköntarvetta osoitteeseen: verkko(at)korpelanvoima.fi 

Tilaa kaapelinäyttö ajoissa

Uudet sähköliittymät rakennetaan pääasiassa maakaapelina. Rakennuskohteessa saattaa risteillä maan alla putkia ja kaapeleita, joista rakentajalla ei aina ole tarkkaa tietoa. Verkko Korpela näyttää yhden kerran ilmaiseksi tontilla mahdollisesti sijaitsevan Korpelan sähköverkon sijainnin. Ilmainen näyttökerta tulee tilata vähintään kolme työpäivää ennen tarvetta. Näytön yhteydessä kannattaa kaapeleiden reitit merkitä huolellisesti.  Sähköverkon lisäksi maan alla voi kulkea myös putkia ja kaapeleita, joista sähköyhtiöllä ei ole tietoa ja joita se ei voi paikantaa. Vahinkojen välttämiseksi rakentajan on hyvä olla yhteydessä myös vesilaitokseen ja puhelinyhtiöön.

 

Suojaa kotisi ylijännitteiltä

Oma koti on useimmissa tapauksissa elämän tärkein ja suurin investointi, joten se kannattaa suojata mahdollisimman hyvin. Tärkeä osa kodin suojaamista on lain edellyttämä maadoittaminen, joka parantaa sähköturvallisuutta ja sähkölaitteiden häiriötöntä toimintaa. Rakennukseen asetettava maadoituselektrodi johtaa sähkön vikatapauksissa turvallisesti maahan ja suojaa myös ukkosvaurioilta. Ukkossuojan kannalta paras maadoitus saadaan maahan perustusten alle tai rakennuksen perustuksiin sijoitettavalla maadoituselektrodilla. Mikäli uusi rakennus liitetään ilmajohtoverkkoon, on rakennukseen asennettava sähköturvallisuus-standardin mukainen ylijännitesuojaus ukkosen varalta. Ylijännitesuojaus kannattaa asentaa myös maakaapeliverkkoon liitettävään rakennukseen.

Ydinasiat

  • Tilaa sähköliittymä vähintään 2 kk ennen tarvetta Verkko Korpelan sähkönsiirron asiakaspalvelusta numerosta 06 874 7231 – haja-asutusalueella jo aiemmin.

  • Verkko Korpelan liittymismaksuhinnasto osoitteessa www.korpelanvoima.fi 

  • Turvatekniikan hyväksymät sähköurakoitsijat osoitteessa www.tukes.fi 

  • Tilaa ilmainen kaapelinäyttö vähintään kolme työpäivää ennen tarvetta.

  • Muista ylijännitesuojaus!


RAKENTAJAN MUISTILISTA

Verkko Korpela suosittelee, että rakentaja valitsee projektiinsa hyvissä ajoin ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan ja -urakoitsijan. Urakoitsijan on oltava aina Turvatekniikan keskuksen hyväksymä urakoitsija.

 

1. Teetä sähkösuunnitelma

2. Valitse sähköurakoitsija

    – Valitse Tukesin hyväksymä sähköurakoitsija

3. Liittymätilaus ja liittymissopimus

    – Tilaa liittymä ja tee liittymissopimus.

4. Liittymän rakentaminen ja sähkösopimukset

   – Rakentamisen aikaisen sähkön saat joko lopullisesta mittauskeskuksesta tai tilapäisestä työmaakeskuksesta.
   – Tee verkkopalvelusopimus.
   – Tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa.

5. Liittymisjohto

    – Sähköurakoitsija asentaa liittymisjohdon maakaapelilla sovittuun liittymiskohtaan.
    – Rakentaja vastaa omistamansa liittymisjohdon kustannuksista.

6. Sähköjen kytkentä

   – Sähköurakoitsija tekee kytkentä- ja mittarointitilauksen Verkko Korpelalle.
   – Verkko Korpela kytkee sähköt.

 

SÄHKÖLINJAT SUUNNITTELUUN KAAVOITUKSEN ALUSSA

HUOMIO Verkko Korpelan alueen kunnat ja kaupungit!

Mikäli kunnilla on suunnitelmissa kaavoittaa uusia alueita, toivomme yhteydenottoa projektin aikaisessa vaiheessa Verkko Korpelan sähkönsiirron asiakaspalveluun (06) 874 7231.

Tällöin päästään koordinoimaan kaikkien infrarakentamisen toimijoiden aikataulut kustannustehokkaasti ja joustavasti.