Kehittäen ja rakentaen kohti säävarmaa sähköverkkoa
Sähkönsiirto

Kehittäen ja rakentaen kohti säävarmaa sähköverkkoa

Julkaistu 24.3.2023 | Kirjoittaja: Jenni Perälahti
Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöitä suunnitelmallisesti ja kestävästi parantamaan sähkön jakelun toimitusvarmuuttaan. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöitä suunnitelmallisesti ja kestävästi parantamaan sähkön jakelun toimitusvarmuuttaan. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen.

Säävarmalla sähköverkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, johon ilmastollisista (myrsky, lumi-/jääkuorma) häiriöistä ei voi aiheutua yli 6 tunnin sähkökatkosta asemakaava-alueella eikä yli 36 tunnin sähkökatkosta asemakaavan ulkopuolisilla alueilla.

Verkko Korpela rakentaa ja ylläpitää säävarmaa verkkoa ja parantaa toimitusvarmuutta muun muassa maakaapeloimalla, siirtämällä haja-asutusalueen runkoverkkoja teiden varsille, lisäämällä automaatioastetta ja rakentamalla varasyöttöyhteyksiä. Myös verkostoautomaatiota lisätään, jolloin vika-alueet saadaan nopeammin rajattua ja paikannettua. Investointien lisäksi parannamme ja kehitämme toimitusvarmuutta myös ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla. Hoidamme jakeluverkon tarkastuksia, -raivauksia ja huoltotöitä kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Talven ja kevään 2023 aikana Verkko Korpelan jakeluverkkoalueella on käynnissä useita verkonparannuskohteita/saneeraushankkeita. Ilmajohtoverkkoa korvataan maakaapelilla ja käyttöikänsä päähän tullutta ilmajohtoverkkoa korvataan uudella.

 

Verkko Korpelan vireillä olevat työkohteet talvella ja keväällä 2023

Kannus

Niemosen alueen kaapelointityöt etenevät Toholammintien varressa talven aikana ja keväällä työmaa siirtyy taajama-alueelle, Ketopaikan alueelle. Ilmajohtoverkkoa tullaan keskijänniteverkossa korvamaan maakaapelilla noin 1,4 kilometrin matkalla. Pienjänniteverkkoa siirretään maan alle 2,3 kilometrin matkalla. Puistomuuntamoita alueelle asennetaan verkonrakennustyömaan yhteydessä 2 kappaletta.

Viljakkalan alueen kaapelointityöt on saatu valmiiksi vuoden 2022 loppupuolella. Vanhan ilmalinjan purkutyöt tehdään talvella 2023, maan ollessa kuivempaa ja vielä pääosin jäässä, jolloin purkutöistä mahdollisesti aiheutuvat jäljet esimerkiksi viljelysmaahan jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Alueiden asukkaille tämä tietää jatkossa entistä varmempaa sähkönsaantia.

Kannuksen Mutkalammilla tehtiin viime vuonna yhteistyökohde, kuitutyömaa, jossa kaapeloitiin keskijänniteverkkoa 0,8 kilometrin matkalla ja pienjännitelinjaa noin 13 kilometrin matkalla sekä asennettiin kuusi pylväsmuuntamoa. Talven/kevään 2023 aikana Verkko Korpela suorittaa sähköverkon kytkennät ja uusi verkko otetaan käyttöön.

Toholampi

Kerttulan alueen kaapelointityöt on saatu valmiiksi vuoden 2022 lopulla ja kevättalvella 2023 käynnistyy Häkkilän alueen verkonparannustyömaa. Häkkilän alueella, joka sijaitsee Toholammilta Kannukseen päin tultaessa, ilmajohtoverkkoa siirretään keskijänniteverkossa maakaapeliin noin 4 kilometrin matkalla. Pienjännitelinjaa korvataan maakaapelilla noin 4,6 kilometrin matkalla. Puistomuuntamoita asennetaan alueelle 4 kappaletta.

Kaustinen

Hanhikosken alueen kaapelointityöt käynnistyvät tulevana kesänä 2023. Kyseessä on korvausinvestointi, jossa ilmajohtoverkkoa korvataan keskijänniteverkossa maakaapelilla 7,6 kilometrin matkalla. Ilmajohtoa siirretään pienjänniteverkossa maakaapeliin noin 3,6 kilometrin matkalla. Alueelle asennetaan puistomuuntamoita 7 kappaletta.

Vanhan ilmalinjan purkutyöt suoritetaan talvella 2024, maan ollessa kuivempaa ja vielä pääosin jäässä, jolloin purkutöistä mahdollisesti aiheutuvat jäljet esimerkiksi viljelysmaahan jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Halsua

Halsualla, Karhulahti-Hietalahti-alueella, käynnistyi helmikuussa 2023 korvausinvestointina tehtävä verkonrakennustyömaa, jossa uusitaan osa vanhaa ilmajohtoverkkoa ilmalinjana, noin 2,5 kilometriä ja osa kaapeloimalla. Ilmajohtoverkkoa korvataan keskijänniteverkossa maakaapelilla noin 1,5 kilometrin matkalla. Pienjänniteverkkoa siirretään maan alle 1,6 kilometrin matkalla. Uusia puistomuuntamoita alueelle asennetaan verkonrakennustyömaan yhteydessä 2 kappaletta. Pylväsmuuntamoita uuteen, tien viereen siirrettyyn päällystettyyn avojohtoverkkoon asennetaan 2 kappaletta.

Halsuan kirkonkylän verkonrakennustyöt käynnistyvät tulevana kesänä myös korvausinvestointina, jossa vanhaa ilmajohtoverkkoa uusitaan kaapeloimalla. Ilmajohtoverkkoa tullaan keskijänniteverkossa korvamaan maakaapelilla noin 4,2 kilometrin matkalla. Pienjänniteverkkoa siirretään maan alle 4,8 kilometrin matkalla. Puistomuuntamoita alueelle asennetaan verkonrakennustyömaan yhteydessä 5 kappaletta.

Noudata varovaisuutta työmaa-alueilla

Kaapelointityömaan erityispiirre on, että se tapahtuu ihmisten jokapäiväisen arjen keskellä alueilla, joita ei voida kokonaan aidata sivullisilta. Siksi se vaatii tiellä kulkijoilta erityistä varovaisuutta. Nopeuden laskeminen työmaa-alueilla on suositeltavaa, sillä se edistäämkaikkien turvallisuutta.

Myös työkoneiden lähistöllä on oltava varovainen, sillä kuljettajalla on vain rajallinen näkyvyys ympäristöönsä. Siksi tiellä liikkujan on tärkeää tehdä itsensä näkyväksi koneen kuskille, mikäli liikkumista työmaan läheisyydessä ei voi kokonaan välttää.