Investoinneilla toimintavarmuutta sähkönjakeluun
Sähkönsiirto

Investoinneilla toimintavarmuutta sähkönjakeluun

Julkaistu 29.6.2023 | Kirjoittaja:
Verkko Korpelan investointien tavoitteena on turvata häiriötön sähkönjakelu alueen yrityksille ja asukkaille. Tämän vuoden merkittävimpiä investointikohteita ovat Kaustisen sähköaseman laajennus ja Sievin sähköaseman uusi päämuuntaja.

Verkko Korpelan tämän vuoden isoin investointi on Kaustisen sähköaseman uudistus. Vanha sähköasema saneerataan, ja sen yhteyteen rakennetaan kokonaan uusi sähköasemarakennus sekä toinen päämuuntamo ja jakelukenttä. Samalla sähköaseman alue laajenee. Uusi sähköasema valmistuu kuluvan vuoden aikana. Sen avulla varmistetaan Kaustisen alueelle häiriötön sähkönjakelu kulutuksen kasvaessa lähitulevaisuudessa.

– Vikatilanteissa on aiemmin jouduttu nojautumaan muihin sähköjakelijoihin. Uudistuksen jälkeen paikallinen sähkönjakelu saadaan turvattua oman verkoston kautta, kertoo sähköasema-asiantuntija Joona Isokangas.

Toinen päämuuntaja Kaustiselle saadaan Sievin sähköasemalta jonne asennettiin huhtikuussa kokonaan uusi päämuuntaja. Samalla vanha muuntaja toimitettiin perushuoltoon, jonka jälkeen se asennetaan uuteen sijaintiin.

– Sievin vanha päämuuntaja oli tehdaskunnostusiässä, ja samaan aikaan Kaustisella oli tarvetta toiselle päämuuntajalle. Vaihto saatiin Sievissä toteutettua sujuvasti niin, että vanhan tilalle asennettiin uusi päämuuntaja. Näin saatiin turvattua sähkönjakelu asiakkaille ilman pidempiaikaisia sijaisjärjestelyjä ja riskiä katkoksista, käyttöpäällikkö Juho Polso kertoo.

Muutostyön aikana sähköä siirrettiin alueen asukkaille Markkulan sekä Toholammin suunnalta. Työ saatiin vietyä läpi ilman suurempia sähkönjakelun keskeytyksiä alueen asukkaille ja yrityksille.

Sähköaseman päämuuntajan tehtävänä on muuttaa siirtoverkon jännite jakeluverkkoon sopivaksi. Sähkönjakelun toimintavarmuuden kannalta päämuuntajalla on keskeinen merkitys. Muuntajan käyttöikä on 50–60 vuotta, mutta huolellisella
ylläpidolla sitä voidaan pidentää. Päämuuntaja on myös sähköverkon kallein yksittäinen komponentti. Siksi on tärkeää, että se pidetään kunnossa ja että sitä huolletaan säännöllisesti.

– Meidän toiminta-alueellamme on useampi muuntaja tulossa käyttöikänsä päähän, sillä monet sähköasemat on rakennettu 1970–80-luvuilla. Sähköasemainvestointeja on  tulossa lähivuosina useampia, ja niitä pyritään jaksottamaan parhaalla mahdollisella tavalla, Juho Polso kertoo.