Sähkön myynnin arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti
Sähkönmyynti Korpela palvelee

Sähkön myynnin arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Julkaistu 29.11.2022 | Kirjoittaja: Jenni Perälahti
Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan väliaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin.

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan väliaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennetun arvonlisäverokannan tarkoituksena on lieventää sähkön hinnan nousun vaikutuksia kotitalouksille.

Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei sähkön siirtoa. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 - 30.4.2023 välisenä aikana tapahtuvaan sähkön myyntiin, mikä tarkoittaa, että sähkö on kulutettu edellä mainitulla aikavälillä, vaikka sähkö laskutetaankin jälkikäteen, toteutuneen kulutuksen mukaisesti.

Sähkön myynnin yhteydessä ostajalta voidaan sähköenergian lisäksi veloittaa esimerkiksi kuukausittainen perusmaksu ja sähkön tuotantotapaan perustuva kuukausittainen lisämaksu. Nämä maksut ovat sähkön myyntiin liittyviä hinnanlisän luonteisia maksuja, joihin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa.

Alennettua verokantaa ei sovelleta sähkön myynnistä erillisenä pidettäviin palveluihin. Erillisiä palveluita ovat esimerkiksi sähkön siirto, pääsy sähköverkkoon, laskukopioiden tai maksumuistutuksen lähettäminen. Näihin palveluihin sovelletaan jatkossakin yleistä 24 prosentin verokantaa. Myös sähkön siirron yhteydessä ostajalta perittävään sähköveroon sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa.

Lainsäädännön muutoksen takia tehtävässä hinnanmuutoksesta käyttäjällä ei ole oikeutta irtisanoa määräaikaista sopimusta sähkönmyyntiehtojen kohdan 10.9 perusteella.

Lisätietoa:

• Hallituksen esitys (HE 194/2022)
• Sähkönmyyntiehdot www.korpelanvoima.fi