Sähköhyvitys on uusin tukimuoto kotitalouksille
Sähkönmyynti Korpela palvelee

Sähköhyvitys on uusin tukimuoto kotitalouksille

Julkaistu 27.3.2023 | Kirjoittaja: Jenni Perälahti
Oletko maksanut sähköenergiasta yli 10 senttiä kilowattitunnilta marras-tammikuussa tai onko sinulla pörssihintaan sidottu sopimus? Silloin olet oikeutettu saamaan sähköhyvitystä takautuvasti sähkölaskun yhteydessä.

Kohonneet sähkönhinnat ovat kasvattaneet talven aikana sähkölaskuja monissa kotitalouksissa ja yrityksissä. Korkeisiin sähköenergiakuluihin on valtiolta saatavilla erilaisia tukimuotoja. Niistä sähkövähennys, sähkötuki ja sähköenergian arvonlisäveron alennus ovat tulleet voimaan jo aikaisemmin. Uusin tukimuoto on takautuvasti maksettava sähköhyvitys, jonka eduskunta hyväksyi 6.3.2023.

Mikä on sähköhyvitys?

Sähköhyvitys on kuluttajalle takautuvasti maksettava hyvitys korkeista sähköenergiakuluista. Sähköyhtiö hyvittää sen sähkölaskussa käyttöpaikkakohtaisesti, henkilötunnuksella tehdyille sopimuksille. Sähköhyvitystä ei makseta verkkopalvelulaskun osalta.

Kuka voi saada sähköhyvitystä?

Olet oikeutettu sähköhyvitykseen, jos sähkönmyyntisopimuksesi mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta marraskuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana. Voit saada sähköhyvitystä myös, jos sinulla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus. Hyvitys ei vaikuta muihin sähkötukiin.

Pitääkö sähköhyvitystä hakea?

Sähköyhtiö maksaa hyvityksen automaattisesti asiakkaan sähkölaskussa. Poikkeuksena tilanne, jos sähkönmyyjäsi on mennyt konkurssiin. Silloin Energiavirasto maksaa hyvityksen. Hakuohjeet ja hakulomake julkaistaan Energiaviraston verkkosivuilla.

Miten sähköhyvitys lasketaan?

Sähköhyvityksen määrä on 50 prosenttia kotitalouden sähköenergian arvonlisäverollisesta myyntihinnasta. Hyvitystä ei makseta siirtohinnasta. Hyvityksen määrä on enintään 700 euroa kuukautta kohden.

Kuukausittaisen sähkölaskun omavastuu on 90 euroa, ja hyvitys kattaa siis puolet tämän yli menevästä osasta. Hyvitystä ei makseta, jos hyvityksen määrä kuukauden osalta on alle viisi euroa.

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä:

1. Marras-joulukuun kulutukseen kohdistuvat sähkölaskut
Ensimmäisen erän hyvityksen määrä lasketaan marraskuun ja joulukuun 2022 sähkölaskuista.

2. Tammikuun kulutukseen kohdistuva sähkölasku
Toisen erän hyvityksen määrä lasketaan tammikuun 2023 sähkölaskun mukaan ja se kerrotaan kahdella. Sähköhyvitystä maksetaan siis laskennallisesti neljän kuukauden ajalta. Kuluttaja voi olla oikeutettu molempiin hyvityseriin tai vain jompaankumpaan, riippuen sähkön hinnasta kyseisellä ajanjaksolla.

Milloin sähköhyvitys maksetaan?

Sähköhyvityksen maksaminen vaatii muutoksia yhtiömme tietojärjestelmiin. Korpelan Energian tavoitteena on saada hyvityksen ensimmäinen erä maksuun annetussa aikataulussa, eli huhtikuussa tulevalla laskulla. Sähköhyvityksiä koskevan lain mukaan hyvityksiä ei tule kuitenkaan toteuttaa ennen kuin EU:n komissio on hyväksynyt järjestelyn valtiontukena. Tämä hyväksyntä saatiin 23.3.2023. 

Mikäli tämä ei järjestelmäteknisistä syistä onnistu, yhtiön on mahdollista hakea poikkeusluvalla lisäaikaa hyvitysten maksamiseen. Hyvitys maksetaan kuitenkin enintään kolme kuukautta hyvityksen oletetusta maksuajankohdasta eteenpäin eli viimeistään heinäkuussa 2023 tulevalla laskulla. Vastaavasti hyvityksen toinen erä maksetaan sitä seuraavalla laskulla.

Maksuaikojen pidennys Ropo Capitalin kautta

Sähkönmyyjä voi kuluttaja-asiakkaan pyynnöstä myöntää lisämaksuaikaa sähköenergialaskuille, jotka kohdistuvat 1.1. – 30.4.2023 tapahtuneeseen kulutukseen. Lisämaksuaika ei koske verkkopalvelulaskuja. Voit saada lisämaksuaikaa enintään
120 päivää kunkin laskun alkuperäisestä eräpäivästä. Sähköyhtiö voi myöntää lisämaksuaikaa ainoastaan erääntymättömiin
laskuihin. Sinun on siis pyydettävä lisämaksuaikaa ennen laskun eräpäivää olemalla yhteydessä Ropo Capitaliin. Lisämaksuajan pyytäminen onnistuu puhelimitse tai Ropo Onlinen chatin kautta. Elinkeinonharjoittaja voi saada maksuaikaa yhteensä enintään
60 päivää. Sähköyhtiö voi myös periä elinkeinonharjoittajalta 1,53 prosentin vuosikorkoa lisämaksuajalta. Lisämaksuajan myöntämisestä Ropo Capital ei peri kuluja eikä lisämaksuajalta korkoa.

 

Energiaviraston esimerkkejä asiakkaalle maksettavasta sähköhyvityksestä:

 

Esimerkki 1: Sähkösopimuksen kokonaishinta yli 10 snt/kWh

Asiakkaalla on määräaikainen sopimus vuoden 2023 loppuun hinnalla perusmaksu 3,72 EUR/kk + 24,80 senttiä kilowattitunnilta (arvonlisäveron alennuksen takia hinnat ovat joulu- ja tammikuussa perusmaksu 3,10 EUR/kk ja 22,00 snt/kWh). Sähköenergian osuus asiakkaan sähkölaskusta marraskuussa on 251,72 EUR, joulukuussa 333,10 EUR ja tammikuussa 333,10 EUR.

Asiakkaan sähkönkulutus marraskuussa on 1 000 kilowattituntia, joulukuussa 1 500 kilowattituntia ja tammikuussa 1 500 kilowattituntia. Siten sähkösopimuksen kokonaishinta marraskuussa on ollut 251,72 EUR / 1 000 kWh = 25,17 snt/kWh, joulukuussa 333,10 EUR / 1 500 kWh = 22,21 snt/kWh ja tammikuussa 333,10 EUR / 1 500 kWh = 22,21 snt/kWh.

Asiakas on oikeutettu sähköhyvitykseen marras-tammikuulta, koska hänen sopimuksensa kokonaishinta on ollut marras-, joulu- ja tammikuussa yli 10 senttiä kilowattitunnilta.

 • Marraskuun osalta hyvityksen määrään huomioidaan 251,72 EUR – 90,00 EUR = 161,72 EUR, josta hyvitys on 50 % eli  80,86 EUR.

 • Joulukuun osalta hyvityksen määrään huomioidaan 333,10 EUR – 90,00 EUR = 243,10 EUR, josta hyvitys on 50 % eli 121,55 EUR.

 • Tammikuun osalta hyvityksen määrään huomioidaan 333,10 EUR – 90,00 EUR = 243,10 kerrottuna kahdella eli 486,20 EUR, josta hyvitys on 50 % eli 243,10 EUR.

 • Asiakas saa hyvitystä yhteensä 445,51 EUR, josta ensimmäisessä erässä maksetaan 80,86 + 121,55 EUR eli 202,44 EUR ja toisessa erässä 243,10 EUR.

   

Esimerkki 2: Muuttunut sähkösopimus

Asiakkaalla on ollut määräaikainen sähkösopimus joulukuun 2022 loppuun hinnalla perusmaksu 3,00 EUR/kk ja 8 senttiä kilowattitunnilta (arvonlisäveron alennuksen takia hinta oli joulukuussa perusmaksu 2,66 EUR/kk ja 7,10 snt/kWh). Asiakas on kuitenkin tehnyt uuden vuoden määräaikaisen sopimuksen alkamaan tammikuun alusta hintaan perusmaksu 3,00 EUR/kk ja 35 senttiä kilowattitunnilta.

Sähköenergian osuus asiakkaan sähkölaskusta on ollut marraskuussa 243,00 EUR, joulukuussa 322,16 EUR ja tammikuussa 1 403,00 EUR.

Asiakkaan sähkönkulutus marraskuussa on 3 000 kilowattituntia, joulukuussa 4 500 kilowattituntia ja tammikuussa 4 000 kilowattituntia. Sähkösopimuksen kokonaishinta marraskuussa on ollut 243,00 EUR / 3 000 kWh = 8,10 snt/kWh, joulukuussa 322,16 EUR / 4 500 kWh = 7,16 snt/kWh ja tammikuussa 1 403,00 EUR / 4 000 kWh = 35,08 snt/kWh.

Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen marras- tai joulukuulta, koska hänen sähkösopimuksensa kokonaishinta ei ole ollut yli 10 snt/kWh. Tammikuun sähkösopimuksen kokonaishinnan perusteella asiakas on oikeutettu hyvityksen toiseen erään.

 • Tammikuun osalta hyvityksen määrään huomioidaan 1 403,00 EUR - 90,00 EUR = 1 313,00 EUR kerrottuna kahdella eli 2 626,00 EUR, josta hyvitys on 50 % eli 1 313,00 EUR.

 • Asiakas saa hyvitystä yhteensä 1 313,00 EUR, joka maksetaan toisessa erässä.

 

Esimerkki 3: Pörssisähköön sidottu sopimus

Asiakkaalla on toistaiseksi voimassa oleva pörssisähköön sidottu sähkösopimus. Sähköenergian osuus asiakkaan sähkölaskusta on ollut marraskuussa 250,00 EUR, joulukuussa 450,00 EUR ja tammikuussa 140,00 EUR.

Asiakas on oikeutettu sähköhyvitykseen marras-tammikuulta, koska hänellä on ollut pörssisähköön sidottu sopimus.

 • Marraskuun osalta hyvityksen määrään huomioidaan 250,00 EUR – 90,00 EUR = 160,00 EUR, josta hyvitys on 50 % eli 80,00 EUR.

 • Joulukuun osalta hyvityksen määrään huomioidaan 450,00 EUR – 90,00 EUR = 360,00 EUR, josta hyvitys on 50 % eli 180,00 EUR. 

 • Tammikuun osalta hyvityksen määrään huomioidaan 140,00 EUR – 90,00 EUR = 50,00 EUR kerrottuna kahdella eli 100,00 EUR, josta hyvitys on 50 % eli 50,00 EUR. 

 • Asiakas saa hyvitystä yhteensä 310,00 EUR, josta ensimmäisessä erässä maksetaan 80,00 + 180,00 EUR eli 260,00 EUR ja toisessa erässä 50,00 EUR.

 

Muut valtion tukimuodot kuluttajille:

Sähkön arvonlisäveron alennus
Sähkön arvonlisävero on laskettu 24 prosentista 10 prosenttiin aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023. Alennus ei koske siirtomaksua.


Sähkövähennys verotuksessa
Verotuksessa voi saada sähkövähennyksen, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat yli 2 000 euroa ajalla 1.1.–30.4.2023. Sähkönsiirrosta ei saa sähkövähennystä. Vähennyksen määrä on 60 prosenttia niistä sähköenergiamenoista, jotka ovat yli 2 000 euroa. Sähkövähennystä haetaan Verohallinnosta. www.vero.fi/sahkovahennys  


Väliaikainen sähkötuki
Sähkötukeen on oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuudesta johtuen pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä verotuksessa. Väliaikaista sähkötukea haetaan Kelasta. www.kela.fi/sahkotuki