Yhdessä yli sähköpulasta
Energiatehokkuus

Yhdessä yli sähköpulasta

Julkaistu 30.11.2022 | Kirjoittaja: Jenni Perälahti
Mikäli Suomessa tulevan talven aikana joudutaan rajoittamaan sähkön kulutusta eli ollaan sähköpulatilanteessa, ovat Fingrid, jakeluverkonhaltijat sekä viranomaiset etukäteen sopineet, miten tilanteessa toimitaan ja miten siitä selvitään. Sähköpula tarkoittaa, että sähkön kulutus ylittää hetkellisesti sähkön tarjonnan, jolloin kulutusta joudutaan rajoittamaan.

Verkko Korpela varautuu ja valmistautuu

Verkko Korpela on varautunut mahdollisen sähköpulatilanteeseen ja toimintaohjeet on laadittu eri osastoille Korpela-konsernin sisällä.

Sähköpulatilanteessa viestimme ja tiedotamme kotisivujemme kautta, www.korpelanvoima.fi joille julkaistaan oma Sähköpula-sivu, mikäli sähköpulatilanteeseen joudutaan. Viestimme myös Korpelan virallisen Facebook-sivun kautta, jossa jaamme tietoa sekä ohjeita.

Verkko Korpelan vikapäivystys valvoo ja ohjaa jakeluverkkoalueemme sähköverkkoa 24 h vuorokaudessa. Vikapalvelumme tavoitat numerosta 06 873 222. Kiireettömän vikailmoituksen voit tehdä kotisivuiltamme löytyvällä lomakkeella https://www.korpelanvoima.fi > etusivu yläosa > Vikapäivystys 24 h > Tee vikailmoitus TAI sähköpostitse osoitteeseen kayttokeskus(at)korpelanvoima.fi. 

 

Energiansäästötoimia tehty onnistuneesti

Koko Eurooppaa koetteleva energiakriisi on saanut kuluttajat Suomessa entistä tietoisemmiksi omista energiakuluistaan samoin kuin kulutuksestaan. Tämä ilmenee Energiateollisuus ry:n kuukausitilastoista. Suomessa käytettiin sähköä lokakuussa peräti 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Erityisesti kotitaloudet ovat esimerkillisesti paneutuneet energiansäästötoimiin omassa arjessaan. Prosessi-teollisuudessa kulutus väheni lähes kahdeksan prosenttia edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna.  Lämpö-tila tämän vuoden lokakuussa oli jopa edellistä vuotta viileämpi monin paikoin, joten vähäisemmällä lämmöntarpeella ei kulutuksen lasku selity, vaan säästötoimia on tehty ja niiden vaikutus näkyy.

Koska sähkön hinnoista ja sen riittävyydestä on keskusteltu ja viestitty eri kanavissa paljon, näkyy tämä osaltaan myös sähkönkulutuksen pienentymisenä. Tähän on vaikuttanut varmasti myös lokakuussa käynnistynyt valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja, jonka kautta jaetaan tietoa ja tuetaan kuluttajien energiansäästötoimia.

Energiateollisuus ry kertoo, että sähkönkulutuksen laskulla on ollut vaikutusta myös kotimaiseen sähköntuotantoon, joka väheni vuoden takaiseen verrattuna 6,3 terawattitunnista 5,9 terawattituntiin. Tuotantomuodoista eniten laski vesivoiman tuotanto. Tuulivoiman tuotanto kasvaa. Myös Olkiluoto kolmosen osittainen käyttö lisäsi ydinvoiman tuotantoa. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kertoo, että monella tavalla on hyvä asia, että vesivoimaa on tarvittu vähemmän kuin viime syksynä. Koska vesivoimaa käytetään tasapainottamaan tuotannon ja kulutuksen vaihteluita, tämän syksyn kulutuksen lasku samalla kun muut tuotantomuodot kasvavat, mahdollistaa sen, että vettä saadaan talveksi varastoon.

Suomi ei kuitenkaan ole omavarainen sähköntuotannon osalta, joten tuontisähköä tarvitaan ja erityisen tärkeää sen saatavuus on silloin, kun ei tuule tai sääolosuhteiden vuoksi kulutus on huipussaan.

Fingrid ohjaa toimintaa sähköpulassa

Fingrid viestii mahdollisesta sähköpulasta ja sen eri vaiheista kotisivuillaan sekä esimerkiksi ministeriöille sekä suoraan verkkoyhtiöille, jotta tilanteeseen pystytään varautumaan. Mikäli sähköpulaan joudutaan, Fingrid ilmoittaa jakeluverkkoyhtiöille irtikytkentätehon määrän ja ajan. Jokainen jakeluverkonhaltija suorittaa kulutuksen irti kytkemisen omalla alueellaan niin, että sähkökatkot kestävät kyseessä olevalla alueella noin kaksi tuntia.

 

Fingridillä on käytössä kolmiportainen sähköpula-asteikko, jolla ilmoitetaan tilanteen kriittisyydestä.

 

SÄHKÖPULA ON MAHDOLLINEN

Ennusteiden perusteella on nähtävissä, että lähitulevaisuudessa kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta.

 

SÄHKÖPULAN RISKI ON SUURI

Kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä, eikä naapurimaista saada lisää sähköä.

Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia. Suurimman mahdollisen vian aiheuttamaa vajetta ei kyetä korvaamaan.

 

SÄHKÖPULA

Sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja Fingrid joutuu kytkemään irti sähkönkulutusta järjestelmävastaavan oikeuksin jakeluverkkoyhtiöiden kanssa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on sähköpulatilanteessa viestintävastuu

Fingrid ilmoittaa miniteriöille sähköpulan olevan mahdollinen, ministeriö lähettää asiasta tiedotteen medioille, joiden kautta tietoa jaetaan kaikille suomalaisille. Sama tiedote löytyy myös ministeriön internet-sivuilla. Tiedotteen sisältö voi esimerkiksi koskea tarvetta säästää sähköä kulutushuippujen eli aamun ja iltapäivän tuntien aikana.

Ministeriö luo jatkuvasti tilannekuvaa sähkön riittävyydestä yhdessä Fingridin, Energiaviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Jos sähköpulatilanne tulee esimerkiksi vikaantumisen takia, tiedotustarve voi tulla nopeasti. Tiedotteessa kerrotaan sähköpulan arvioitu kesto sekä ohjeistetaan varautumiseen ja sähkönsäästöön.

 

Lähteet: Fingrid, Energiateollisuus ry