Tiedote widg4. 98dpi

Tiedote asiakkaille, joilla sähkönmyyntisopimus Energia 247 Oy:n kanssa

3.12.2021

TIEDOTE

Verkko Korpela Oy tiedottaa asiakkaitaan, joilla on voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Energia 247 Oy:n kanssa. Energiaviraston 2.12.2021 tiedotuksen mukaan kyseisen sähkönmyyjän toiminta loppuu, ja yhtiön asiakkaiden sähkönmyyntisopimukset ovat päättyneet 3.12.2021.

Verkko Korpela kehottaa asiakkaitaan tekemään sähkönmyyntisopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa viikon kuluessa tämän ilmoituksen päiväyksestä. Uusi sähkönmyyjä tarvitsee 14 vrk sähköntoimituksen aloittamiseen. Uuden sähkönmyyjän valitseminen on asiakkaan vastuulla ja jakeluverkonhaltija huolehtii sähköntoimituksesta vain väliaikaisesti. Uusi sähkönmyyntisopimus tulee olla voimassa 27.12.2021 mennessä. Muutoin Verkko Korpela on velvollinen keskeyttämään sähköntoimituksen sopimuksettoman tilan vuoksi.

Verkko Korpela veloittaa toimittamastaan sähköenergiasta asiakkaalta jakeluverkon toimitusvelvollisen myyjän toistaiseksi voimassa olevan hinnaston mukaisesti (www.korpelanvoima.fi).

Tämän ilmoituksen mukainen toimintamme perustuu sähkömarkkinalain 102 § mukaisiin määräyksiin sekä Verkko Korpelan verkkopalveluehtoihin VPE 2019.

Lisätietoja asiaan liittyen ja neuvoja sähkönmyyjän valintaan saatte asiakaspalvelustamme 06 874 7350, arkisin klo 8–16.

Mikäli olette jo tehneet asiaan liittyen toimenpiteet ohjeistuksen mukaisesti, tämä ilmoitus ei velvoita teitä toimenpiteisiin.

VERKKO KORPELA OYSiirry "Uutiset"-sivulle