Vesivoimaa 98dpi rgb V1

Pirttikosken kalaportaista

18.9.2018

Vaasan läänin maaherran vuonna 1925 tekemän päätöksen mukaan Pirttikosken vesivoimalaitoksen omistajan on rakennettava kalatie, jos se vastaisuudessa katsotaan tarpeen vaatimaksi. Aluehallintovirasto päätti 4.9.2018, että Pirttikosken vesivoimalaitokselle on rakennettava kalatie. Aluehallintoviraston päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Asia ei edellytä Korpelan Energialta toimenpiteitä, koska se ei omista enää Pirttikosken voimalaitosta.

Korpelan Energia myi Pirttikosken vesivoimalaitoksen Perhon Voima Oy:lle 29.6.2018. Korpelan Energian hallitus totesi 17.9.2018, että Aluehallintoviraston mukaan 4.9.2018 tehtyyn päätökseen ei tarvitse korjata Pirttikosken voimalaitoksen uuden omistajan nimeä, koska päätös velvoittaa sellaisenaan uutta omistajaa. Aluehallintoviraston päätös ei velvoita voimalaitoksen entistä omistajaa Korpelan Energiaa.Siirry "Uutiset"-sivulle