Korpelan pato talvella 2 150dpi rgb

Vedenpinta kohonnut Korpelan padolla

23.2.2021

Huonoista keliolosuhteista johtuen kohonnut ylävedenpinta Korpelan patoaltaalla/padolla on saanut aikaan haasteita ohijuoksutuksen onnistumisen ja patoluukkujen auki pitämisen osalta. 

Tilannetta seurataan ja huolto- sekä ylläpitotoimia tehdään tilanteen ratkaisemiseksi.

Kohonnut vedenpinta, noin reilu 30 cm yli normaalin tason, on voinut vaikuttaa myös jään kantavuuteen Korpelan patoaltaan päällä sekä padolta yläjuoksulle päin. Jäällä liikkujia kehotetaan varovaisuuteen ja välttämään jäälle menoa Korpelan padon läheisyydessä.

 Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle