Johtokaturaivausta metsuri 120dpi

Sähköverkon johtokatujen metsuriraivausta

15.3.2022

Suoritamme keskijännite- ja pienjänniteverkkojen johtokatujen metsuriraivausta 16.3.-31.12.2022 välisenä aikana Himangalla ja Rautiossa. Raivauksilla parannetaan sähkönjakelun toimintavarmuutta.

Raivausta kohdistetaan tarvittaessa myös jakeluverkon läheisyydessä sijaitseviin toimitusvarmuudelle riskin aiheuttaviin yksittäisiin puihin. Raivauksen aikana voi sähkönjakelussa esiintyä lyhyitä keskeytyksiä. Johtoaukolla oleskelu on kielletty raivauksen aikana. Pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Raivattava puusto ja oksat ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jäävät maanomistajan korjattavaksi sekä käytettäväksi.

Lisätietoja: käyttökeskus, 06 873 222Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle