Helikopteri

Sähköverkon johtokatujen helikopteri- ja metsuriraivausta

14.1.2019

Sähköverkon johtokatujen raivausalueet 14.1.-31.12.2019 välisenä aikana:

LOHTAJA:   Helikopteriraivausta Vattajanniemellä, Lohtajan keskustassa ja Marinkaisissa helikopteriraivaukselle suotuisien sääolosuhteiden vallitessa.

KÄLVIÄ:       Pienjänniteverkon johtokatujen metsuriraivausta koko Kälviän alueella.

HALSUA:    Keskijänniteverkon johtokatujen metsuriraivausta koko Halsuan alueella.

Johtokaturaivausta metsuri 120dpi

Raivauksilla parannetaan sähkönjakelun toimintavarmuutta. Raivausta kohdistetaan tarvittaessa myös jakeluverkon läheisyydessä sijaitseviin toimitusvarmuudelle riskin aiheuttaviin yksittäisiin puihin.

Helikopteriraivauksesta voi aiheutua meluhaittoja ja raivauksen aikana voi sähkönjakelussa esiintyä lyhyitä keskeytyksiä. Helikopteriraivauksesta on pysyteltävä riittävällä turvaetäisyydellä.
Johtoaukolla oleskelu on kielletty raivauksen aikana.

Raivattava puusto ja oksat ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jäävät maanomistajan korjattavaksi sekä käytettäväksi.

Pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja antaa: Verkko Korpela Oy, käyttökeskus, puh. 06 873 222Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle