Tiedote huomioitavaa 98dpi 1100x620px

Osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinonharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen

21.4.2023

Voit yksityisenä elinkeinonharjoittajana olla oikeutettu lainmukaiseen sähköhyvitykseen. Hyvitykseen voi olla oikeutettu esimerkiksi y-tunnuksella sähkösopimuksen tehnyt toiminimeä käyttävä elinkeinonharjoittaja. Edellytyksenä on, että sähkönkäytöstä yli puolet kohdistuu yksityiseen käyttöön. Oikeus hyvitykseen ja hyvityksen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat tai yhdistykset eivät ole oikeutettuja hyvitykseen.

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä tuli voimaan 6.3.2023

Lähtökohtaisesti lain mukaan sähköhyvitykseen on oikeutettu sähkön loppukäyttäjä, jolle toimitetaan sähkö jakeluverkon kautta ja jonka sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella. Kaikki loppukäyttäjät eivät ole kuitenkaan tehneet sähkösopimusta yksityishenkilönä, vaikka käyttäisivätkin sähköä pääasiassa yksityiseen käyttöön.

Sähköhyvitystä voi ylipäänsä saada vain silloin, jos kuluttajan arvonlisäverollisen sähköenergian hinta on ollut yli 10 snt/kWh tai hänellä on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus (ns. pörssisähkö) vuoden 2022 marras-joulukuussa ja/tai vuoden 2023 tammikuussa. Sähköhyvitystä voi saada vain yksityiskäytön osuudesta sähkölaskua. Hyvitystä ei voi saada siitä osuudesta sähkölaskua, joka käytetään elinkeinotoimintaan.

Ollakseen oikeutettu sähköhyvitykseen, hyvityskuukausien aikana loppukäyttäjän sähkönkulutuksesta yli 50 prosenttia tulee kohdistua muuhun tarkoitukseen kuin harjoitettuun elinkeinotoimintaan. Elinkeino-toiminnalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, johon liittyy kirjanpitovelvollisuus sekä ammattimaista maatilatalouden harjoittamista.

Tiivistetysti:

Voit olla oikeutettu sähkönhyvitykseen, vaikka olisit tehnyt sähkösopimuksesi Y-tunnuksella, mikäli täytät seuraavat ehdot:

1. Olet elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä.

2. Hyvityskuukauden aikana hankkimastasi sähköstä yli puolet kohdistuu kotitalouskäyttöön.

3. Yksityisen sähkönkäytön osuus hyvityskuukauden aikana täyttää yleiset sähköhyvityksen ehdot (pörssisähkösopimus tai arvonlisäverollinen kokonaishinta ylittää 10 snt/kWh sekä yksityiskäytön osuus sähkönmyyntilaskusta on yli 90 euroa).

Jos täytät edellä mainitut ehdot, toimi seuraavasti:

1. Tee ensin vaatimus hyvityksestä sähkönmyyjällesi. Se tulee tehdä 30 päivän kuluessa sen laskun eräpäivästä, jolla puuttuva hyvitys tai virhe ilmenee. Vasta sähköyhtiön vastineen jälkeen Y-tunnuksella sopimuksen tehnyt kuluttaja voi hakea päätöstä hyvityksestä Energiavirastolta. Sähköyhtiö maksaa hyvityksen kuluttajalle Energiaviraston päätöksen perusteella.

2. Saatuasi vastauksen sähköyhtiöltäsi hae päätöstä hyvityksestä Energiaviraston verkkosivujen kautta sähköisesti (järjestelmä aukeaa toukokuun alkuun 2023 mennessä).

3. Noudata sähköisen järjestelmän ohjeita ja toimita kaikki pyydetyt tiedot sekä vakuuta toimittamasi tiedot oikeiksi.

Hyvitysten maksaminen vaatii komission hyväksynnän

Energiavirasto voi antaa päätöksiä hyvityksen maksamisesta y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneille kuluttajille vasta Euroopan komission hyväksynnän jälkeen ja tätä päätöstä odotetaan tällä hetkellä. Euroopan komissiolla on toimivalta päättää yrityksille tai yritysten kautta myönnettävien tukien soveltuvuudesta sisämarkkinoille.


Lähde: Energiavirasto

 

Lisätietoa Energiaviraston sivulta: Sähköhyvitys ja muut valtiontukimuodot 

 

 Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle