Blogiteksti Siirto saavarmaa sahkoverkkoa 2 98dpi rgb 700x460px

Lohtajan verkonrakennustyömaa etenee

28.4.2021

Lohtajan keskustaajamassa sekä sen lähiympäristössä käynnissä oleva Verkko Korpelan sähköverkon uudistustyö etenee, kun maanrakennustyöt käynnistyivät huhtikuun loppupuolella. Alueen ilmajohtoverkkoa korvataan maakaapeliverkolla ja uusia puistomuuntamoita rakennetaan 13 kappaletta. Sähköverkon uudistustöillä lisätään merkittävästi alueen sähköverkon säävarmuutta. Kaapelointivaihe kestää kesän yli.

Kaivuuryhmät perehtyivät työmaahan viikolla 16 ja nyt maanrakennustyöt etenevät seuraavasti: 

- Kaivuuryhmä Inkala tekee kaivuutöitä Seikkulantien ja Riuttaniementien osuuksilla 

- Kaivuuryhmä Jakanneri kaapeloi Alaviirteentiellä

- Alitusryhmä 1 alittaa Seikkulantietä ja etenee Lohtajantien suuntaan

- Alitusryhmä 2 tekee alituksia Martijärventiellä ja etenee siitä Karhintielle

 

Kaivuutyöt ovat keskittyneet peltopaikoille, jotta verkonrakennustyöt on pääsääntöisesti saatu tehtyä ennen kevään kylvötöiden aloitusta.

Työmaan yhteyshenkilöinä toimivat yhteistyökumppanimme Efficient Network Partners Oy:n (ENP) projektipäällikkö Tapani Vuorenmaa p. 050 476 1470 ja Verkko Korpelan työpäällikkö Pauliina Kiviaho p. 044 755 6480.Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle