Konserni banneri5 98dpi 1150x700px2

Korpelan Voima konsernin tiedote

31.5.2019

Lehtikirjoittelusta johtuen Korpelan Voima -konserni tiedottaa työhyvinvointiin liittyvistä asioista seuraavaa:

Korpelan Voima kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa on perussopimuksen mukaan käyttänyt yhtymäkokous vuodesta 1993 alkaen. Sopimusta ei ole muutettu, mutta vuonna 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki muutti yhtymäkokouksen toimintaa ja yhtymäkokousedustajien valintaa koskevia säädöksiä. Jäsenkunnissa on pohdittu yhtymäkokouksen mahdollista muuttamista yhtymävaltuustoksi. Yhtymäkokouksen mahdollinen muuttaminen yhtymävaltuustoksi on omistajakuntien asia ja siitä on sovittava jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa.

Korpelan vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on valtakunnallisiin tilastoihin verrattuna keskimääräisellä tasolla, pois lähteneiden henkilöiden määrän vaihdellen 1 – 4 henkilöön per vuosi. Henkilökohtaisiin syihin perustuvia irtisanomisia on yrityksen koko pitkän toimintahistorian aikana ollut vain joitakin yksittäisiä tapauksia. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelemänä aikana vuosina 2018 – 2019 irtisanomisia ei ole ollut. Lainsäädännössä hiljattain kuuden kuukauden mittaiseksi pidennetty koeaika on olemassa juuri sitä varten, että sekä työntekijä että työnantaja pystyvät arvioimaan keskinäistä sopivuuttaan ennen lopullista sitoutumista.

Korpelassa on aina reagoitu työnantajan tietoon tulleisiin henkisiin kuormitustekijöihin. Viime vuosina kaikkien virallisten raporttien tunnusluvut ovat olleet hyviä. Työolosuhteita ja -ilmapiiriä pyritään jatkuvasti seuraamaan ja ongelmiin puuttumaan.  Psykososiaalisesta kuormituksesta on raportoitu vain tarkastuslautakunnan kevään 2019 arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta ei ole hallituksen nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta kertonut hallitukselle eikä toimitusjohtajalle, mihin konkreettisesti sen arviot perustuvat. Puuttuvista tiedoista johtuen asiaan ei voi vielä tässä vaiheessa voitu reagoida. Asia selvitetään ja tarpeellisiin toimiin ryhdytään.

Joissakin yksitäisissä Korpelan työntekijäryhmissä ilmapiiri on tällä hetkellä kuitenkin selvästi heikentynyt. Työnantajan käsityksen mukaan tilanne johtuu siitä, että työnantaja on joutunut puuttumaan yhtä tapausta useampaan taloudelliseen väärinkäytökseen ja muuhun työlainsäädännön vastaiseen toimintaan. Työnantajalla on luottamus siihen, että ilmapiiri korjautuu korjaavien toimenpiteiden ja inhimillisen ylimenokauden jälkeen.

Työhyvinvointiin liittyviä asioita tullaan työstämään jo kesäkuun aikana yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Nopein tapa ratkaista epäkohtia on kuitenkin avoimet keskustelut lähiesimiesten kanssa, jotka pystyvät parhaiten ratkomaan toiminnallisia epäkohtia.

 

Tuula Loikkanen
toimitusjohtajaSiirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle