Kaukolampolaitos 2020.

Lämpö Korpela sitoutuu energiatehokkuuteen

29.5.2020

Energiatehokkuuden lisääminen on yksi keskeisistä keinoista, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Myös Lämpö Korpela Oy on sitoutunut kehittämään energiatehokkuutta omassa toiminnassaan. Tällä tiellä yksi konkreettinen askel on Sievin kaukolämpölaitokselle hankittu savukaasupesuri.

Savukaasupesurin ideana on ottaa talteen hukkalämpöä taivaalle menevästä savukaasuvirrasta. Savukaasujen sisältämä lämpöenergia siirretään laitteiston avulla takaisin kaukolämpöveteen.

Savukaasupesuri parantaa merkittävästi lämpölaitoksen hyötysuhdetta. Sen ansiosta polttoainetta tarvitaan vähemmän, mikä puolestaan tuo kustannushyötyjä.

Savukaasupesuri nostaa myös laitoksen tehokapasiteettia, mikä on tarpeen etenkin pakkasjaksoilla. Lämmönmyynnin kasvaessa olisi huippukuormia muutoin jouduttu tasaamaan kevytöljykattilalla. Kovallakaan pakkaskaudella ei synny tarvetta käyttää öljyä savukaasupesurin ansiosta.

 

Osana valtakunnallista sopimusta

Lämpö Korpela on liittynyt Energiateollisuus ry:n energiatehokkuussopimukseen, joka velvoittaa energiayhtiöitä parantamaan tehokkuuttaan vapaaehtoisin toimin. Savukaasupesurin hankinta on yksi vastaus näihin vaatimuksiin. Sopimukseen liittyminen teki mahdolliseksi sen, että hankkeelle saatiin myös investointitukea Business Finlandilta.

Kaikkiaan savukaasupesuri on merkinnyt yli puolen miljoonan euron investointia, ja sen rakentamisessa on ollut mukana useita paikallisia ja lähialueen yrityksiä.

Uusi savukaasupesuri otettiin käyttöön lokakuussa 2019. Osana laitteistoa on valkoinen piippu, joka nousi Sievin lämpölaitoksen vanhan piipun viereen alkusyksystä.

 

Kilpailukykyistä lämpöä

Nykyinen kaukolämpölaitos on palvellut Sievin kirkonkylän taajaman asukkaita ja yrityksiä jo vuodesta 2003. Tällä hetkellä käyttöpaikkoja on yli 110.

Laitos käyttää pääpolttoaineenaan jyrsinturvetta, joka tulee yhtiön omalta turvetuotantoalueelta Toholammilta. Lisäksi laitoksessa poltetaan paikallisilta yrittäjiltä ostettavia puupohjaisia polttoaineita, kuten haketta, kierrätyspuuta ja purua.

Kaukolämpö on edelleen hyvin kilpailukykyinen lämmitysmuoto ja etenkin isoissa kiinteistöissä kustannustehokas vaihtoehto, kun koko elinkaari otetaan huomioon. Sen alkuinvestointi on suhteellisen edullinen, ja etuina ovat myös käyttövarmuus ja helppo huolto.Siirry "Blogi"-sivulle