Sahkovahennys sahkotuki teema 98dpi

Kotitalouksille helpotusta isoihin sähkölaskuihin

25.11.2022

Hallitus on tehnyt lakiesitykset, joiden perusteella kotitaloudet voivat saada tukea korkeisiin sähköenergiakuluihin vuoden 2023 tammi-huhtikuulta. Ensisijainen vaihtoehto on hakea verotukseen sähkövähennystä. Pienituloiset taas voivat hakea Kelasta sähkötukea. Väliaikaiset tuet koskevat ainoastaan sähköenergiamaksuja, eivät siirtomaksuja. Sekä sähkövähennys että sähkötuki odottavat vielä eduskunnan hyväksymistä.

SÄHKÖVÄHENNYS

MIKÄ ON SÄHKÖVÄHENNYS, JA KUKA SITÄ VOI SAADA?

Sähkövähennys on sähköenergialaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys. Voit hakea vähennystä maksuista, jotka ovat syntyneet 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana.

Jotta voit saada sähkövähennystä, asunnon sähköenergiakulujen on oltava yli 2 000 euroa neljältä kuukaudelta (1.1.–30.4.2023). Kuluihin lasketaan sähköenergian arvonlisäverollinen hinta sekä sähköenergian perusmaksu. Vähennystä voit hakea vain yhteen vakituisessa käytössä olevaan asuntoon. Vapaa-ajan asunnon sähköenergiakuluista ei voi saada vähennystä.

Jos veroja ei kerry pienten tulojen vuoksi riittävästi vähennystä varten, voit hakea Kelan myöntämää sähkötukea. Jos sähkövähennys on suurempi kuin verojen määrä, ylijäänyt osuus voidaan myös vähentää puolison veroista.


MITEN SÄHKÖVÄHENNYS LASKETAAN?

Sähkövähennys on 60 prosenttia niistä sähköenergiakuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa ajalla 1.1.–30.4.2023. Vähennystä voi saada korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden.

Sähkövähennyksessä on 100 euron omavastuu. Se vähennetään sähkövähennyksestä, jos et tee muita kotitalousvähennyksiä. Sähkövähennystä ei lasketa mukaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärään, joten se ei vaikuta muun kotitalousvähennyksen hakemiseen. Jos sähkövähennys jaetaan puolison tai asuinkumppanin kanssa, 100 euron omavastuu peritään molemmilta.


MITEN VÄHENNYSTÄ HAETAAN?

Sähkövähennystä voi hakea verokortille jo tammi-huhtikuun aikana arvion perusteella. Toteutuneet sähköenergiakulut on korjattava verokorttiin myöhemmin vuoden 2023 aikana tai viimeistään esitäytettyyn veroilmoitukseen vuoden 2024 keväällä.

Voit hakea muutosta verokorttiin myös sen jälkeen, kun toteutuneet kulut ovat tiedossa. Jos et ilmoita vähennystä verokortille vuonna 2023, sen ehtii lisätä esitäytettyyn veroilmoitukseen vielä vuoden 2024 keväällä.

Verohallinto julkaisee tarkemmat tiedot vähennyksen hakemisesta myöhemmin.

ESIMERKKEJÄ SÄHKÖVÄHENNYKSESTÄ (lähde: vero.fi)

Esimerkki 1: Maksat tammi-huhtikuussa 2023 vakituisen asuntosi sähköstä sähköenergialaskuja 3 000 euroa. Sähkövähennys lasketaan niistä kuluista, jotka ylittävät 2000 euron rajan eli 1 000 eurosta. Vähennys on 60 % x 1 000 e = 600 e.

Jos et tee muuta kotitalousvähennystä, 600 eurosta menee ensin 100 euron omavastuu. Saat sähkövähennystä 500 euroa.

Esimerkki 2: Asut kumppanisi kanssa vakituisesti hänen omistamassaan omakotitalossa. Sen sähköenergialaskut ovat tammi-huhtikuussa 2023 yhteensä 3 000 euroa. Jos jaatte sähköenergialaskujen kulut, molempien pitää hakea sähkövähennystä omasta osuudestaan.

Vähennyksen saa niistä sähköenergiakuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa, eli 1 000 eurosta. Jos jaatte sähkölaskut ja vähennyksen puoliksi, molemmille jää vähennettäviksi kuluiksi 500 euroa. Vähennys on 60 prosenttia siitä eli kummallekin 60 % x 500 e = 300 e.

Omavastuu on henkilökohtainen, joten molemmilta menee ensin 100 euron omavastuu, jos teillä ei ole muuta kotitalousvähennystä. Omavastuun jälkeen saatte molemmat vähennystä 200 euroa.

SÄHKÖTUKI

MIKÄ ON SÄHKÖTUKI, JA KUKA VOI SITÄ SAADA?

Sähkötuki on Kelan kotitalouksille myöntämä väliaikainen tuki ajalle 1.1.–30.4.2023. Voit saada sähkötukea, jos sähkölaskusi ovat suuret mutta et saa verotuksessa täysimääräistä sähkövähennystä pienten vuositulojen vuoksi. Samojen kustannusten perustella voi saada vain joko sähkötukea tai sähkövähennystä, ei molempia.

Sähkötukea voi saada yhden vakituisessa käytössä olevan asunnon sähkömenoihin. Asunnon pitää sijaita Suomessa. Vapaa-ajan asunnosta tukea ei makseta. Kuluihin lasketaan sähköenergian arvonlisäverollinen hinta sekä sähköenergian perusmaksu. Sen sijaan siirtomaksuihin tai mahdollisiin viivästysmaksuihin tukea ei myönnetä.


PALJONKO SÄHKÖTUKEA VOI SAADA?

Sähkötuen omavastuu on 400 euroa kuukaudessa. Sähkötuen määrä on 60 prosenttia siitä summasta, joka ylittää 400 euron omavastuun. Jos sähkölasku ei ole kokonaiselta kalenterikuukaudelta tai -kuukausilta, omavastuun määrä lasketaan päiväkohtaisesti. Sähkötukea voi saada enintään 660 euroa kuukaudessa.

Tuesta ei mene veroa, eikä se vaikuta muihin etuuksiin. Jos olet saanut Kelasta perustoimeentulotukea koko sähkölaskuun, et voi saada saman laskun perusteella enää sähkötukea.


MITEN SÄHKÖTUKEA HAETAAN

Sähkötukea voi alkaa hakea tammikuussa 2023, jolloin Kela julkaisee hakulomakkeen verkkosivuillaan. Tukea on haettava viimeistään 31.12.2023.


ESIMERKKEJÄ SÄHKÖTUESTA (lähde: www.kela.fi)

Esimerkki 1: Helmikuussa 2023 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutus on 2 600 kWh ja sähkön hinta on 35 senttiä/kWh. Helmikuun sähkölasku on siis 910 euroa ilman sähkönsiirron osuutta. Sähkötuen omavastuu on 400 euroa. Kela maksaa sähkötukea helmikuulta (910 e – 400 e) x 0,6 = 306 euroa

Esimerkki 2: Asiakas muuttaa toiseen asuntoon ja saa 395 euron sähkölaskun ajalta 1.–28.1.2023. Koska lasku ei kata koko kuukautta, Kela laskee sähkötuen omavastuun päiväkohtaisesti.

·         Tammikuussa sähkötuen omavastuu on 12,9032 e/päivä (400 e : 31 pv).

·         Asiakkaan sähkölasku on 28 päivältä, jonka ajalta sähkötuen omavastuu on 361,29 euroa (12,9032 e x 28).

·         Asiakkaan sähkötuen määrä on (395 e – 361,29 e) x 0,6 = 20,23 euroa.

Asiakas saa siis Kelasta sähkötukea, vaikka sähkölaskun summa on pienempi kuin tuen omavastuu 400 e/kk.

HUOM!

Ennakkoon voi olla hankalaa arvioida, onko kotitaloudella oikeus sähkövähennykseen tai sähkötukeen. Molempia voi kuitenkin hakea myös siinä vaiheessa, kun tammi-huhtikuun sähköenergiakulut ovat tiedossa. Siksi sähkölaskut kannattaa tuolta ajalta laittaa talteen.

Tämän sivun tiedot perustuvat Verohallinnon ja Kelan antamiin tietoihin. Lisää aiheesta löytyy osoitteesta www.vero.fi ja www.kela.fi

 Siirry "Blogi"-sivulle