Toteutuneet kuukausikeskihinnat

Toteutuneet Nord Pool Spotin kuukausikeskihinnat näet alla olevasta graafista.

KuukausiSpot 31.5.2019