Toteutuneet kuukausikeskihinnat

Toteutuneet Nord Pool Spotin kuukausikeskihinnat näet alla olevasta graafista.

KuukausiSpot 28.2.2019