Toteutuneet kuukausikeskihinnat

Toteutuneet Nord Pool Spotin kuukausikeskihinnat näet alla olevasta graafista.

kuvaaja joulukuu