Toteutuneet kuukausikeskihinnat

Toteutuneet Nord Pool Spotin kuukausikeskihinnat näet alla olevasta graafista.

KuukausiSpot 1.7.2019