Datahub

Sähkön käyttöpaikkojen tunnukset uudistuvat

Kansallinen Datahub-palvelu otetaan käyttöön Suomen sähkömarkkinoilla helmikuun 2022 lopulla. Palvelun käyttöönoton yhteydessä kaikkien asiakkaiden sähkön käyttöpaikkojen tunnukset yhdenmukaistetaan. Muutos tulee voimaan automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään.

Verkkopalveluyhtiönä Verkko Korpela Oy palvelee asiakkaitaan toimittamalla sähköä esimerkiksi koteihin ja yrityksiin. Sähkö on osa jokapäiväistä elämää ja vaikuttaa arjen sujuvuuteen missä menemmekin.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid toteuttaa sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtopalvelun, Datahubin. Mukana uudistuksessa ovat kaikki Suomen verkkopalvelu- ja sähkönmyyntiyhtiöt. Datahubin aloittaessa toimintansa verkkopalveluyhtiöt välittävät asiakkaittensa sähkönkäytön kulutustiedot Datahubiin, josta kulutustietoa käyttävät myös sähkönmyyjät. Aiemmin tämä tiedonvaihto on tehty yhtiöiden välillä.

Sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin eri toimijoiden saatavilla ja se näkyy entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna. Esimerkiksi sähkönmyyjän vaihtaminen tulee olemaan entistä nopeampaa.

Datahubin käyttöönoton yhteydessä sähkönkäyttöpaikkojen tunnusnumerot uudistuvat helmikuussa 2022. Uudessa käyttöpaikkatunnuksessa on 18 numeroa. Tunnuksen alkuosa on Korpelan Voiman verkkoalueella 643007595.

Esimerkki uudesta käyttöpaikkatunnuksesta:

643007595123456789
Käyttöpaikka muodostuu oman verkon tunnuksesta ja yksilöllisestä tunnuksesta.

Uudistus tulee voimaan automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään.
Käyttöpaikkanumerot kertovat kohteen, missä osoitteessa sähköä käytetään kullakin verkkoalueella.
Oman sähkönkäyttöpaikan numerosi näet sähkölaskusta tai verkkopalvelusopimuksesta.
Käyttöpaikkanumeroa tarvitset esimerkiksi kilpailuttaessasi sähkönmyyntiyhtiöillä sähkösopimuksesi. Energia-alalla myyjänvaihdot ja muutot tehdään käyttöpaikkanumeroihin perustuen.

 

Lisätietoa Datahubista löytyy Fingridin sivuilta: www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/