Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa

Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa

03.04.2018

Säävarmalla sähköverkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, johon myrsky tai lumikuorma ei voi aiheuttaa yli kuuden tunnin sähkökatkosta asemakaavaalueella eivätkä yli 36 tunnin sähkökatkosta asemakaavan ulkopuolisilla alueilla. Vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla suurempia investointeja tehdään Himangalla, Lohtajalla, Sievissä, Toholammilla ja Ullavassa.

Sähköverkon säävarmuutta parannetaan maakaapeloinnin lisäksi esimerkiksi siirtämällä sähköverkkoa metsistä teiden varsille ja käyttämällä päällystettyjä johtimia. Verkonrakennustöistä aiheutuvien työaikaisten keskeytyksien haitat pyritään saamaan minimiin tekemällä yhteistyötä asiakkaiden kanssa keskeytysten ajankohtia suunniteltaessa.

Rakennettaessa uutta sähköverkkoa uuteen paikkaan Verkko Korpelan purettavaksi jää vanhaa ilmajohtoverkkoa. Purkutöiden toteutusaikatauluihin vaikuttavat ratkaisevasti muun muassa sääolosuhteet, mikä takia ne voivat siirtyä varsinaista rakentamista myöhempään ajankohtaan. Esimerkiksi pelto-osuuksille kohdentuvat purkutyöt ajoitetaan viljelyskauden ulkopuoliselle kuivemmille jaksolle, etteivät koneet uppoaisi märkään peltoon ja vaurioittaisi tarpeettomasti viljelysmaata.

Blogiteksti Siirto saavarmaa sahkoverkkoa 2 98dpi rgb 700x460px

Ullava

Ullavan taajamassa maakaapeloidaan keskijänniteverkkoa noin kahden kilometrin mittainen alue. Pienjännitelinjaa rakennetaan noin kymmenen kilometrin mittainen maakaapeliverkko. Samassa yhteydessä, sääolojen niin salliessa, ilmajohtolinjaa puretaan noin 9,3 kilometriä.

Himanka

Himankakylällä on kaapeloitu syksyn aikana noin neljän kilometrin mittainen alue ja ilmajohtolinjaa puretaan noin 3,3 kilometriä.

Lohtaja

Nevanperänkankaalla on kaapeloitu keskijännitelinjaa 2,7 kilometriä tuulivoimalan perustalle sekä vahvistettu samalla Verkko Korpelan omaa keskijänniteverkkoa yhteensä 2,7 kilometriä. Lisäksi alueella maakaapeloidaan noin kolme kilometriä pienjännitelinjaa ja puretaan noin 1,6 kilometriä ilmajohtolinjaa.

Sievi

Markkulan sähköaseman rakennustyöt ovat edistyneet hyvin. Myös sähköaseman johtolähtöjen maakaapelointityöt ovat käynnistyneet; sähköasemalta rakennetaan johtolähdöt Markkulan ja Sievin Asemakylän suuntaan. Johtolähtöjen kaapelipituus on yhteensä noin 8,5 km kaapeliojan pituuden ollessa noin neljä kilometriä. Samalla kaapeloidaan 2,5 kilometriä pienjännitelinjaa ja puretaan ilmajohtolinjaa yhteensä noin 5,3 kilometriä.

Toholampi

Toholammin taajamassa on käynnissä useampia verkonrakennustyömaita, mm. Kivelä-Ronkainen alueella keskijänniteverkkoa on maakaapeloitu noin kahden kilometrin mittainen matka sekä rakennettu sähköverkkoon muuntamoita.

Pienjännitelinjaa on kaapeloitu 6,3 kilometriä ja ilmajohtolinjaa puretaan yhteensä 5,9 kilometriä. Porkolan puisto -alueelle maakaapeloidaan rengasyhteys, jonka koko pituus on noin 1,8 kilometriä. Pienjännitelinjaa kaapeloidaan noin kolme kilometriä ja puretaan ilmalinjaa noin kolme kilometriä.

INFO

Lisätietoja verkonrakennuskohteista antaa Verkko Korpela Oy:n rakennuspäällikkö Reima Ahola puh. 044 774 7251

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle